Gemeente Delft

08 juni 1999
Persbericht wijkoverleg in buurhuis Voorhof II in de wijk Voorhof.

Woensdag 9 juni om 14.00 uur opent wethouder Jan Torenstra het wijkoverleg in buurhuis Voorhof II in de wijk Voorhof. Voor dit wijkoverleg zijn bewoners, corporaties, politie en besturen van buurthuizen uitgenodigd. Het wijkoverleg past in het uitgangspunt van de gemeente om samen met bewoners en andere betrokkenen het wijkgericht werken vorm te geven.

Het wijkoverleg in Voorhof is het tweede - het eerste was op maandag 7 juni in de wijk Tanthof - dat de gemeente organiseert. In het overleg zal geïnventariseerd worden wat de goede en de te verbeteren punten in de wijk zijn. Na de zomer wordt op basis van onder andere deze inventarisaties een wijkplan gemaakt voor de wijken Tanthof en Voorhof. Het streven is om voor het einde van deze collegeperiode (dus voor 2002) een wijkplan te hebben voor elke wijk.

Het is daarnaast de bedoeling dat er op korte termijn, eind dit jaar, voor alle zeven wijken een wijkbeschrijving gereed is. Deze beschrijvingen bevatten informatie over samenstelling van de bevolking, de woningvoorraad in de wijk, informatie over de kwaliteit van de wijk en wensen die er leven om de wijk te verbeteren. Ook bij de wijkbeschrijvingen worden de wijkoverleggen betrokken.

Inwoners van Delft die vragen hebben over de wijkoverleggen kunnen contact opnemen met respectievelijk Allard Stroo 260 26 07 (wijkcoördinator Tanthof) en Ans van Berkel 260 26 15 (wijkcoördinator Voorhof).

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijkoverleg in buurthuis Voorhof II Delft '
Lees ook