Gemeente Schiedam

Wijkplannen in Schiedam

Om iets te kunnen bereiken in een wijk is een samenspel nodig tussen gemeente, wijkbewoners en instellingen. Door dit samenspel kunnen zogenoemde wijkplannen worden opgesteld, waar in Schiedam hard aan gewerkt wordt. Doel van deze plannen is het verbeteren van de wijk en de buurten én de toekomstplannen voor de wijk duidelijk maken voor de bewoners en ondernemers. Zo werken gemeente en de wijk effectief samen.

Het Edisonplein: een van de pleinen die binnenkort een metamorfose ondergaan

Wijkplan Oost

Op 26 maart 2001 is in de raadsvergadering het wijkplan Oost goedgekeurd. Daarmee begint eigenlijk een volgende fase in de wijkplannen. Want nu het plan er is, moet het natuurlijk ook uitgevoerd worden. En ook hierbij is een rol weggelegd voor de belanghebbende bewoners. Zij worden actief betrokken bij het maken van de concrete plannen. Een voorbeeld hiervan is het binnenterrein achter de Buys Ballotsingel dat een ander uiterlijk krijgt. In overleg met de bewoners is het ontwerp gemaakt.

Bij de aanpak voor dit binnenterrein werkten gemeente en bewoners eigenlijk al samen voordat gestart werd met het wijkplan, maar die plannen zijn doorgezet en opgenomen in het plan. In het overleg lag er een witte vlek op papier als uitgangspunt. Langzaamaan kleurden bewoners en gemeente het plan in. Het resultaat? Rondom het plein komt een pad, zodat bewoners goed bij hun achtertuin kunnen komen, maar er komen ook speeltoestellen, planten, verlichting, en de waterafvoer wordt verbeterd. Binnenkort start de aanleg van het plein.

De plannen voor het Edisonplein zijn ook klaar. De pleinbewoners wilden een sportveld dat zo min mogelijk overlast bood van rondschietende ballen. Er komt nu een ietwat verlaagd basketbalveldje, dat in de winter als ijsbaan kan fungeren. Ook parkeeroplossingen, speelmogelijkheden voor kleinere kinderen, de groenvoorziening en de verlichting rond het plein werden besproken. Ook hiervoor ligt er nu een ontwerp, dat binnenkort aangelegd wordt.

De twee hierboven genoemde plannen zijn natuurlijk niet de enige zaken uit het wijkplan die opgepakt worden. Er staat nog meer op de planning in de wijk Oost. Die ontwikkelingen kunt u later in uw wijk zien. Ook bij die andere plannen blijft de bijdrage van bewoners van groot belang, omdat zij uiteindelijk de gebruikers van de gebieden zijn. Wilt u meer weten over wijkplan Oost of wilt u meepraten over de uitvoering van de plannen in uw woongebied? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Maarten van Otterdijk, tel.: 2465462, of e-mailen naar mvotterdijk@vrom.schiedam.nl.

meer nieuws

Deel: ' Wijkplannen in Schiedam '
Lees ook