Gemeente Zwolle

Wijkplatform Holtenbroek Datum uitgave: 16-05-2002
Onderwerp :Bouwen wonen en leefomgeving
Woensdag 22 mei aanstaande vindt er een wijkplatform plaats in Holtenbroek. Het wijkplatform start om 19.30 uur in woonzorgcentrum De Havezathe aan de Gombertstraat 350. Voorafgaand aan het wijkplatform houdt wijkwethouder John Berends om 19.00 uur een spreekuur.

Op de agenda staat onder andere de herstructurering van Holtenbroek. Hierbij wordt de laatste stand van zaken van de projecten besproken. Daarbij zal met name ingegaan worden op de plannen omtrent de ouderenvoorziening op de Wavinlocatie. Ook wordt toegelicht, wat een wijkveiligheidsplan is en welke rol bewoners daarin hebben. Verder is er aandacht voor overige actualiteiten zoals de plannen rondom de wijkschoonmaakactie van 2002.

Wijkbewoners zijn van harte welkom op het wijkplatform en het spreekuur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bron: Communicatie
Datum van 16-05-2002 tot 22-05-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijkplatform Holtenbroek gemeente Zwolle '
Lees ook