Gemeente Zwolle

Wijkplatforms in maart


Datum uitgave: 11-03-2003

Onderwerp: woonomgeving

Er vinden in maart diverse wijkplatforms plaats. Wijkbewoners zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Dieze Oost:

Woensdag 19 maart
Tijd: 20.00 uur.
Locatie: wijkcentrum Dieze Oost (Zerboltstraat 61).

Agendapunten zijn wijkactieplan 2003, wijkontwikkelingsplan Diezerpoort, stand van zaken Onze Buurt Aan Zet en woonzorgzone Dieze Oost.

Voorafgaand aan het wijkplatform is er van 19.00 tot 20.00 uur Open Huis bij de Enkschool voor hoor- en spraakstoornissen aan de Jan Buschstraat 6. Sinds 1999 is de Enkschool gehuisvest aan de Jan Buschstraat 6 te Zwolle. Voor die tijd heeft deze school voor Zeer Speciaal Onderwijs bijna 25 jaar in de Zwolse wijk Assendorp (aan de Enkstraat) gestaan. De toenemende verkeersdrukte en de parkeerproblematiek in combinatie met de leerlingengroei zorgden voor een onhoudbare situatie. Gelukkig werd in het gebouw van de voormalige Heijmans-LEAO van het Agnieten-College een prima alternatief gevonden. Deze school is prachtig gerenoveerd en zodanig uitgebreid dat er momenteel aan 25 groepen (270 leerlingen) les kan worden gegeven. De Enkschool geeft onderwijs en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten. De ambulante dienst van de school begeleidt daarnaast een kleine 300 leerlingen met een dergelijke 'handicap' binnen het normale (reguliere) basis- en voortgezet onderwijs.
Voor alle omwonenden en belangstellenden die nu eindelijk eens willen weten hoe het gebouw en het onderwijs aan deze bijzondere doelgroep eruit ziet, kunnen op 19 maart een kijkje komen nemen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Harry de Weerd, telefoonnummer: (038) 454 72 96 of (06) 120 55 658.

Assendorp:

Woensdag 19 maart
Tijd: 20.00 uur.
Locatie: wijkcentrum De Enk, Enkstraat 67.

Op de agenda staan onder andere de uitbreiding van het parkeergebied voor vergunninghouders, park De Wezenlanden en Breedtesport Zwolle

Zwolle Zuid:

Woensdag 19 maart
Tijd: 19.30 uur.
Locatie: wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1.
Het wijkactieplan 2003, de presentatie van de jongerenraad en de woonzorgzone Zwolle Zuid komen deze avond aan de orde.

Voorafgaand aan dit wijkplatform houdt wijkwethouder Jaap Baarsma een inloopspreekuur vanaf 18.45 uur. Het gaat hierbij om meer persoonlijk getinte vragen en opmerkingen. Wijkbewoners kunnen zich hier vooraf voor aanmelden bij de wijkmanager op telefoonnummer (038) 460 27 53.

Dieze West:

Woensdag 26 maart
Tijd: 20.00 uur.
Locatie: Rembrandtien, Rembrandtlaan 10.

Agendapunten zijn wijkactieplan 2003, wijkontwikkelingsplan Diezerpoort, stand van zaken van het project Onze Buurt Aan Zet en de aanpak van parkeeroverlast in de wijk.

Externe instanties:
Onze Buurt aan Zet

Bron: Communicatie
Datum van 11-03-2003 tot 26-03-2003

Deel: ' Wijkplatforms Zwolle in maart 2003 '
Lees ook