Gemeente Smallingerland

Agenda deze week

Datum: dinsdag 2 oktober 2001
Tijd: 10-10-2001
Plaats: De Waring, De Excelsior 133 in Drachten Soort vergadering: Wijkraad Folgeren/Fennepark i.o.

Agenda
Tijdens de vergadering van 12 september van de wijkraad is een werkgroep "Her- verbouw scholen in De Folgeren" opgericht. De plannen voor de uitbreiding van de basisscholen in De Folgeren geven veel onrust in de wijk. De werkgroep wil er voor gaan zorgen dat de bewoners gehoord worden.

De volgende vergadering van de wijkraad F/F i.o. is op woensdag 10 oktober '01 om 20.15 uur in De Waring, De Excelsior 133, Drachten, deze is openbaar.

Voor info: James Smith, tel. 540846

Deel: ' Wijkraad Folgeren/Fennepark i.o. Smallingerland '
Lees ook