Gemeente Doetinchem

Wijkraad Schöneveld vergadert
Dinsdag 4 september om 20.00 uur in het gebouw van de speeltuinvereniging aan de Van Limburg Stirumlaan.

Voor de wijkraadvergadering van oktober wil men de raadsfracties uitnodigen om daarmee van gedachte te wisselen over zaken die in de wijk leven, zoals de oostelijke randweg, inrichting van de wijk, wijkgericht werken, buitenschoolse opvang en een multifunctionele ruimte. Wijkbewoners die hierover, of over andere onderwerpen, willen meepraten, zijn van harte welkom op 4 september. Samen met de wijkraad kan dan worden gekeken wat er werkelijk leeft in de wijk, zodat in de wijkraadvergadering van 2 oktober actuele onderwerpen aan de orde kunnen worden gesteld.

Deel: ' Wijkraad Schöneveld Doetinchem vergadert '
Lees ook