Gemeente Smallingerland

Wijkschouw in De Folgeren (23-05-2002)

Op donderdag 6 juni wordt in de wijk De Folgeren een wijkschouw gehouden. Hierbij zullen vertegenwoordigers van de wijkbewoners (wijkraadleden), gemeente, SWS, wijkbeheer, politie etc. samen door de wijk fietsen, waarbij gekeken wordt wat de knelpunten zijn. Dit kan te maken hebben met onder andere verkeersveiligheid, groen, verlichting, sociale veiligheid (ofwel je ergens veilig voelen). Er kunnen direct afspraken gemaakt worden met de daarvoor verantwoordelijke mensen en de haalbaarheid van bepaalde oplossingen kan worden bekeken. Na de wijkschouw wordt een actieplan gemaakt; problemen dienen binnen twee jaar opgelost te zijn.

Om beslagen ten ijs te komen, willen wij, de wijkraadleden, een inventarisatie maken van problemen en knelpunten in de wijk. Daarvoor kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Dus heeft u ergens in de wijk een probleem geconstateerd, laat het ons dan weten. U kunt een bericht sturen aan het secretariaat, e-mailen, langs brengen of melden aan één van de wijkraadleden.

Adres van het secretariaat: mevrouw R. Boonstra, De Wetterwille 185, 9207 BM DRACHTEN,
e-mail adres: ria.boonstra@chello.nl.

De wijkschouw in het Fennepark wordt uitgesteld totdat de wijk klaar is, wat hopelijk zo spoedig mogelijk zal zijn. Inmiddels hebben diverse bewoners al wel een aantal punten gemeld. Deze punten worden doorgegeven aan de regiomanager van onze wijk, die het weer aan de diverse verantwoordelijke afdelingen van de gemeente zal doorgeven. De bewoners die punten hebben gemeld, zullen persoonlijk bericht krijgen van wat er mee gedaan wordt.

De volgende vergadering van de wijkraad De Folgeren en Fennepark is op woensdag 12 juni 2002, om 20.15 uur in De Waring, De Excelsior 133 te Drachten, deze is openbaar tot 20.55 uur.

Voor informatie: James Smith, tel. 540846.

Deel: ' Wijkschouw in De Folgeren Smallingerland '
Lees ook