Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 21/09/99

Wijkschouw in De Geer

De gemeente Houten is in 1998 gestart met wijkgericht samenwerken in de wijk De Geer. Om de betrokkenheid van bewoners en bestuurders bij het onderhoud van de openbare ruimte te vergroten, organiseert de afdeling Openbare Werken een wijkschouw. De schouw in de wijk De Geer wordt gehouden op woensdag 30 september en begint om 16.00 vanaf de wijkpost aan de Aalsloot. Wij verzamelen tussen 15.45 en 16.00 uur bij de wijkpost.

Alle bewoners uit De Geer zijn uitgenodigd. De wijkschouw wordt gedaan door de bewoners van de wijk samen met de wijkbeheerder en de opzichters van de gemeente. Ook vertegenwoordi-gers van politie, woningbouwstichting, andere afdelingen van de gemeente en het gemeentebe-stuur lopen mee.

Het doel van een wijkschouw is het in beeld brengen van de kwaliteit van de openbare ruimte en probleempunten op te sporen. Ook kunnen wensen om de leefbaarheid in de straat of buurt te verbeteren worden aangegeven. Wilt u meepraten over de wegen, paden, verlichting, groenvoor-zieningen, speelterreinen, schoolpleinen in uw buurt? Loop dan ook mee op 30 september!

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Wijkschouw in De Geer Houten '
Lees ook