Gemeente Amstelveen

Wijkschouw ´Oude Dorp´

Donderdag 6 februari 2003 heeft de gemeente met de betrokkenen een wijkschouw gehouden in het Oude Dorp. De wijkschouw is bedoeld om bepaalde knelpunten op gebied van beheer van de openbare buitenruimte te bekijken. Vervolgens worden afspraken gemaakt om, zo mogelijk, de knelpunten op te lossen. De knelpunten zijn vooraf geïnventariseerd. Op basis van deze knelpuntenlijst is een route uitgestippeld. Ambtenaren van de afdelingen groenbeheer, afvalbeheer, infrabeheer en verkeer, de wijkcoördinator, de buurtregisseur, de wijkconciërge, raadsleden, een medewerker van Woongroep Holland en 4 vertegenwoordigers van het wijkplatform hebben de route gezamenlijk gelopen.

In januari j.l. is het plan van aanpak wijkschouw vastgesteld door B&W. Hierin zijn het doel en de organisatie van de schouw beschreven. De behoefte aan wijkschouwen is ontstaan doordat knelpunten in wijken, door onvoldoende coördinatie tussen de betrokken partijen, lange tijd onopgelost bleven. Dit zijn bijvoorbeeld locaties in de wijk die onveilig zijn, reparaties aan straatmeubilair die om een bepaalde reden vaak herhaald moeten worden, of plaatsen waar regelmatig zwerfvuil wordt aangetroffen. Het zijn knelpunten die voor meerdere bewoners of straten van belang zijn en die vallen binnen het dagelijks beheer van de openbare buitenruimten.

In totaal zijn 18 plekken door de deelnemers van de schouw in het Oude Dorp bekeken. In sommige gevallen kunnen knelpunten snel worden verholpen. Vorig jaar zijn op het Dorpsplein 3 kastanjebomen gekapt. Bewoners hebben aangegeven dat zij hier graag nieuwe bomen voor in de plaats willen. In maart worden 2 bomen geplant. Andere zaken vergen nader overleg. Een voorbeeld hiervan is het bushokje voor de parkeerplaats tegenover Fixet-bouwmarkt. Automobilisten die van de parkeerplaats de Laan Nieuwer-Amstel op willen, hebben door de reclameplaat slecht zicht op de weg, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Er zijn oplossingen voorhanden, maar daarvoor is overleg nodig met de exploitant van het bushokje. Er zijn ook knelpunten waarbij de inzet van de bewoners vereist is. Een voorbeeld hiervan is de vervuiling rondom afvalcontainers van de hoogbouw bij Zetveld. Er wordt hier veel afval gedumpt dat op een andere manier afgevoerd zou moeten worden. Er is besloten om de omwonenden te informeren over de functie van de afvalcontainers en de duobakken en over het afhalen of wegbrengen van grof huishoudelijk afval.

Over de afhandeling van alle knelpunten zijn op 6 februari afspraken gemaakt. Eind april zal de schouwgroep weer bijeenkomen om de voortgang te bespreken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijkschouw ´Oude Dorp´ gemeente Amstelveen '
Lees ook