Gemeente Zwolle

Wijkschouw Wythmen Datum uitgave: 29-05-2002
Onderwerp :Bouwen wonen en leefomgeving
Maandag 3 juni aanstaande vindt er een wijkschouw plaats in Wythmen / Herfte. De wijkschouw start om 16.30 uur voor de ingang van De Elshof (Erfgenamenweg 14) en duurt tot 17.45 uur. Van 19.00 tot 20.00 uur houdt wijkwethouder Janco Cnossen een inloopspreekuur. Vanaf 20.00 uur schuift de wethouder aan bij de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Wythmen.

Tijdens de wijkschouw fietsen bewoners samen met de wijkwethouder, wijkmanager en wijkopzichter door de wijk om knelpunten en aandachtspunten in de woonomgeving aan te wijzen. De wijkschouw voert langs de onderstaande plekken:
§ Schoolgebouw de Kubus;
§ Via het Erfgenamenbos richting Wythmenerplas en Golfbaan; § Splitsing Heinoseweg / Kroesenallee en de daar gelegen fiets- en voetgangerstunnel;
§ Nieuwbouw;
§ Speelterrein aan de Zeisweg;
§ Jaren '60-wijk;
§ Speelterrein aan de Strampes;
§ Via de Erfgenamenweg terug naar de Elshof.

Het aanmelden van klachten, verzoeken en dergelijke kan ook voorafgaand aan de wijkschouw. Dit kan telefonisch via de servicelijn van Wijkzaken, telefoonnummer (038) 498 33 00.

Inloopspreekuur
Vanaf 19.00 uur houdt wethouder Cnossen een inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur krijgen wijkbewoners de gelegenheid om meer persoonlijke zaken voor te leggen aan de wijkwethouder.

Ledenvergadering
Na het inloopspreekuur schuift de wethouder om 20.00 uur aan bij de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Wythmen. De wijkwethouder, wijkmanager en wijkbeheerder zijn hierbij aanwezig om de stand van zaken aan te geven omtrent de bos- en buitenplaatsen en de woningbouw. Na de ledenvergadering is het woord aan Janco Cnossen.

Aanmelden niet nodig
Wijkbewoners zijn van harte welkom op de wijkschouw, het inloopspreekuur en op de ledenvergadering. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bron: Communicatie
Datum van 29-05-2002 tot 04-06-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijkschouw Wythmen in Zwolle '
Lees ook