CDA

Wijn: landelijk meldpunt onderdeel pakket maatregelen ter verbetering registratie stroomstoringen

Staatssecretaris Joop Wijn (Economische Zaken) neemt een zestal maatregelen om de registratie van stroomstoringen te verbeteren en de controle daarop te verscherpen. Hij heeft aangekondigd een landelijk meldpunt voor stroomstoringen te introduceren. Elke consument kan hier een storing melden (meldingen worden openbaar gemaakt). Voor de consument heeft dit systeem als voordeel dat hij met een telefoonnummer altijd weet waar hij terecht kan.

Er zal bovendien een systeem van vergelijkende concurrentie worden ingevoerd: als een netwerkbeheerder meer storingen heeft, krijgt deze een korting op zijn nettarieven opgelegd, wie minder storingen heeft mag hogere nettarieven hanteren. Bovendien moeten bedrijven storingen allemaal op dezelfde wijze gaan registreren en moet informatie eerder gepubliceerd worden. De overheid gaat minimumnormen aan de betrouwbaarheid van de netten stellen. Binnenkort komen voorstellen voor wetgeving op dit terrein. Aanleiding voor deze maatregelen was het onderzoek naar stroomstoringen dat Joop Wijn afgelopen maand heeft laten uitvoeren door de Dienst Toezicht Energie (DTe). Uit dit onderzoek blijkt nu dat de storingsregistratie voor elektriciteit onvoldoende nauwkeurig is (registratie nu op basis van vrijwilligheid). Wijn geeft wel aan dat er geen reden is tot overdrijving van de problemen: er zijn zaken in de sector misgegaan, maar internationaal scoort de betrouwbaarheid van de Nederlandse stroomnetten hoog. :"We moeten zorgen dat de voorziening van energie ook goed blijft." Wijn hecht aan de voordelen voor de kleingebruiker die de liberalisering van de energiemarkt met zich meebrengt. De definitieve beslissing tot marktopening per 1 januari 2004 is echter wel aan voorwaarden, stelt hij nadrukkelijk. De commissie energieliberalisering o.l.v. Yvonne van Rooy onderzoekt de vraag of aan de noodzakelijke parameters voor een verantwoorde marktopening wordt voldaan. Een van die voorwaarden is het op orde zijn van de administratie van energiebedrijven. Uit diverse signalen blijkt dat er aanleiding is tot zorg over het (tijdig) versturen van correcte energierekeningen op de al geliberaliseerde zakelijke markt.

Deel: ' Wijn landelijk meldpunt onderdeel pakket maatregelen ter verbeterin.. '
Lees ook