MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

05-03-2003
MKB-Nederland:staatssecretaris Wijn treedt doortastend op in energiedossier
MKB-Nederland heeft veel waardering voor de maatregelen op de energiemarkt die staatssecretaris Wijn in brieven aan de Tweede Kamer en de Energiesector heeft aangekondigd. De staatssecretaris laat hiermee zien dat hij de positie van de energieverbruiker, waaronder het midden- en kleinbedrijf, centraal stelt. De energieverbruiker (mkb en consument) mag niet de dupe worden van problemen bij de energiebedrijven. De aangekondigde maatregelen komen grotendeels tegemoet aan de brandbrief die MKB-Nederland op 14 februari j.l. verzond aan het ministerie van Economische Zaken.

Uit de brieven van de staatssecretaris blijkt dat een onderzoek van toezichthouder DTe laat zien dat de storingsregistratie van de energiebedrijven onvolledig is en dat hij dit met spoed wil verbeteren. MKB-Nederland vraagt reeds vanaf februari 2001 aandacht voor de forse toename van het aantal klachten over stroomstoringen. Het DTe-onderzoek bevestigt dat er veel meer stroomstoringen zijn dan de energiebedrijven ons doen geloven. MKB-Nederland heeft de omvang van de storingsproblematiek in het midden- en kleinbedrijf onderzocht. Daaruit blijkt dat op jaarbasis ongeveer 180.000 bedrijven worden getroffen. De totale schade die hiermee is gemoeid heeft MKB-Nederland berekend op 225 miljoen euro per jaar.

MKB-Nederland is tevreden over het feit dat er minimumnormen komen voor de betrouwbaarheid van de elektriciteitsnetwerken. MKB-Nederland onderschrijft dat indien deze normen niet worden gehaald, de klant hiervoor een vergoeding moet ontvangen. Het voornemen van het ministerie van EZ om betrouwbaarheid ook een belangrijke plaats te geven in de regulering van de netbeheerders, kan rekenen op steun van het midden- en kleinbedrijf.

Uit de brief van de staatssecretaris blijkt ook dat hij de door MKB-Nederland aangekaarte knelpunten onder de reeds vrije energieverbruikers in het midden- en kleinbedrijf meer dan serieus neemt. De DTe heeft opdracht gekregen te onderzoeken of er aanleiding bestaat de energiebedrijven te verplichten noodzakelijke voorzieningen te treffen. Tevens is Economische Zaken van mening dat de regels op de metermarkt op korte termijn een wettelijke status moeten krijgen. Deze maatregelen worden door MKB-Nederland als absoluut noodzakelijk beschouwd.

Aan de oproep van de energiesector de metermarkt voor kleinzakelijke klanten en consumenten tijdelijk te bevriezen, geeft de staatssecretaris geen gehoor. MKB-Nederland heeft in de brandbrief van 14 februari 2003 reeds aangegeven geen enkele noodzaak te zien tot het tijdelijk bevriezen van de metermarkt.
MKB-Nederland heeft er met alle aangekondigde maatregelen nog steeds vertrouwen in dat een volledige opening van de energiemarkt op 1 januari 2004 mogelijk blijft. Hierdoor kunnen straks ook de nog niet vrije energieklanten voordeel behalen op de vrije energiemarkt.

Informatie: H. de Groot

Deel: ' Wijn treedt doortastend op in energiedossier '
Lees ook