Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Wijn verscherpt wet op de telecommunicatie

Nummer: 254

Datum: 26-03-2003

Op verzoek van de vijf mobiele operators zal de transparantie over de kwaliteit van de mobiele telecommunicatie van de operators bij wet worden afgedwongen. Zelfregulering door de operators bleek vanwege de hevige concurrentie en onderling wantrouwen niet mogelijk. De mobiele operators, de serviceprovider debitel, de consumentenbond, stichting Telecomgebruikers Nederland en het ministerie van Economische Zaken hadden een samenwerkingsovereenkomst transparantie kwaliteit mobiele telecommunicatie gesloten. Deze samenwerkingsovereenkomst is beëindigd.

Staatssecretaris Wijn van het ministerie van Economische Zaken betreurt de beëindiging van de overeenkomst. Zelfregulering leidt tot lastenverlichting voor de operators. Ook bood de overeenkomst aan de consument de kans om op basis van vergelijkbare kwaliteiten een keuze te maken.

Het voorstel voor de herziene Telecommuniecatiewet , die momenteel bij de Raad van State ligt, voorziet reeds in regulering om transparantie mogelijk te maken. Wijn zal deze passage nu aanscherpen. Ook zal Wijn de OPTA vragen om vast te anticiperen op de toekomstige wetgeving

Deel: ' Wijn verscherpt wet op de telecommunicatie '
Lees ook