Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Staatssecretaris Wijn: vertrouwen consument herstellen door maatschappelijk verantwoord ondernemen
Nummer: 245

Datum: 18-03-2003

Ook in deze economisch minder gunstige periode, die invloed heeft op de prestaties van bedrijven, zijn er kansen voor bedrijven om door maatschappelijk verantwoord te ondernemen het vertrouwen van consumenten, burgers en non gouvernementele organisaties (NGOs) te herstellen. Dat schrijft staatssecretaris Joop Wijn van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer waarmee hij de Ondernemerschapsmonitor winter 2002-2003 aanbiedt. De monitor omvat een themaspecial over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hieruit blijkt dat 70 procent van de bedrijven aangeeft maatschappelijke activiteiten te ontplooien, een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar geleden. Wanneer gevraagd wordt naar de geselecteerde MVO-activiteiten, zoals het voeren van specifiek beleid op het opleiden van medewerkers, het treffen van maatregelen om energieverbruik te verminderen of het stellen van MVO-eisen aan toeleveranciers, blijkt echter dat 12 procent van de bedrijven dergelijke activiteiten ontplooit.

Uit de monitor blijkt verder dat een aantal negatieve ontwikkelingen die eind 2000 begonnen, zich lijken te stabiliseren. Zo is het aantal startende bedrijven in de tweede helft van 2002 ten opzichte van dezelfde periode in 2001 nauwelijks verder gedaald (- 1 procent). Over heel 2002 zijn ongeveer 45.000 mensen een nieuw bedrijf gestart, in 2000 en 2001 waren dit er respectievelijk 54.000 en 49.000. Het aantal uittreders over de tweede helft van 2002 is met ruim tien procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2001. De totale groei in 2002 in het bedrijvenbestand komt daarmee op 3,1 procent, ofwel 15.000 bedrijven.

De economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb), een ander onderdeel van de ondernemerschapsmonitor, gaf over het derde kwartaal van 2002 een negatief beeld. Het volume van de omzet daalde, net als de waarde van de export en de investeringen. Ook de werkgelegenheid in het mkb reageert op de economische verslechtering. Voor het eerst sinds 1998 is de werkgelegenheid in het mkb afgenomen.

De volledige Ondernemerschapsmonitor 2002-2003 is te vinden op de website van het Ministerie van Economische Zaken: www.ez.nl

Deel: ' Wijn wil vertrouwen consument herstellen door maatschappelijk verant.. '
Lees ook