Nieuws

Grand Prix Saint Hubert 2000

18e Internationale wijnproefwedstrijd & grootse verticale proeverij van de wijnen van Château Lagrange (St. Julien)

Datum: 11 maart 2000 Locatie: Restaurant De Echoput, Amersfoortseweg 86, Hoog-Soeren, tel. 055-5191248

De Grand Prix Saint-Hubert is een klassieker onder de wijnevenementen in Nederland. Belgische en Nederlandse amateurs en professionals, onder wie tal van coryfeeën, schreven zich de afgelopen 17 jaar graag in voor de ultieme blindproefwedstrijd voor teams. Bekende deelnemers waren o.a. Erik Schopman, Nico McGough, René Gabriel, Coen Pollaert, Ronald de Groot, Karel de Graaf, Vera Wessels en Paul op ten Berg.

Het middagprogramma van de Grand Prix Saint-Hubert bestaat tradiegetrouw uit een proeverij van grootse allure en wordt gevolgd door een exquis diner. Ook dit jaar is er weer sprake van een degustatie om naar uit te kijken: 12 jaargangen Château Lagrange, van commentaar voorzien door managing director Marcel Ducasse.

Wedstrijd voor profs en amateurs

's Morgens om 10.00 uur begint de inmiddels beroemde blindproefwedstrijd voor teams van drie proevers. Men kan voor de wedstrijd als team inschrijven of als individuele deelnemer. Individuele deelnemers kunnen vóór het begin van de wedstrijd onderling teams vormen. Er worden 14 rode wijnen blind geproefd. Vooraf worden 14 herkomstbenamingen gegeven. Elk team heeft de opdracht de juiste herkomstbenaming te geven aan elk van de te proeven wijnen. Het team dat het hoogste scoort in het adequaat benoemen, ontvangt de fel begeerde wisselbeker, de Grand Prix Saint-Hubert, en drie gouden dukaten. Daarnaast zijn er geldprijzen voor de tweede en derde plaats van respectievelijk F 300,- en F 150,-.

A. Internationale blindproefwedstrijd 9.30 uur ontvangst en inschrijving 10.00 uur aanvang wedstrijd 12.00 uur einde wedstrijd kosten F 49,50 p.p. (inclusief sandwichlunch)

B. Château Lagrange 13.00 uur bekendmaking uitslag blindproeverij 13.15 uur aanvang proeverij kosten F 35,- p.p.

C. Diner restaurant De Echoput kosten F 185,- p.p. (inclusief wijnen van Lagrange)

Inschrijving voor boven genoemde wedstrijd, proeverij, diner is mogelijk door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer 44.66.29.618 (ABN Amro) ten name van de Stichting WINE Amsterdam/Antwerpen, o.v.v. "A"(blindproefwedstrijd) en/of "B" (Lagrange proeverij) met uw naam en adres. Uit organisatorisch oogpunt is het tevens noodzakelijk uw inschrijving telefonisch, per fax of per e-mail te bevestigen. Tel. 020-6251298, fax: 020-6245028 en e-mail: winestone@wxs.nl

Voor het diner "C" dient u contact op te nemen met Restaurant De Echoput tel. 055-5191248.

back

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijnproefwedstrijd Grand Prix Saint Hubert 2000 '
Lees ook