Ministerie van VWS

Wijzigen Regeling farmaceutische hulp 1996

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Z/VU-992356

30 augustus 1999

Wijzigen Regeling farmaceutische hulp 1996

Met mijn brief van 21 juli 1999, Z/VU-992021, heb ik u een afschrift van mijn regeling toegezonden waarmee de aanspraak op geneesmiddelen die zonder recept op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening mogen worden afgeleverd (de zogenoemde zelfzorggeneesmiddelen) en andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in eenzelfde toedieningsvorm verder is beperkt. Deze regeling treedt inwerking met ingang van 1 september 1999 en is gepubliceerd in Staatscourant nr. 140. Na vaststelling van die regeling bleken nog enige aanpassingen in de zelfzorgmaatregel nodig te zijn. De met deze brief in afschrift - bijgevoegde regeling van 23 augustus 1999, Z/VU-992294, strekt daartoe. Ter toelichting op die regeling, die eveneens per 1 september 1999 in werking treedt, merk ik het volgende op.

Met artikel I, onder 3, zijn twee middelen uit het pakket verwijderd. Het middel Cremor Clotrimazolum was als onderdeel van de maandelijkse wijzigingen in het kader van het geneesmiddelenvergoedingssysteem en volgens de toen geldende aanspraak op geneesmiddelen die zonder recept mogen worden afgeleverd per 1 augustus 1999 in het pakket opgenomen. Dit middel is nu, gezien de beperkende maatregel, dus weer uit het pakket verwijderd. Famvir is een uitsluitend-receptmiddel waarvan onlangs een niet-receptvariant (Vectavir) is geregistreerd. Door de komst van Vectavir valt Famvir alsnog onder de uit te sluiten middelen en is dus eveneens met de onderhavige regeling uit het pakket verwijderd.
Met artikel I, onder 4, worden Motilium, Domperidon, Gastrocure, en Microlax Klysma, die met de regeling van 21 juli 1999 uit het pakket waren verwijderd, weer in het pakket opgenomen. Op basis van recent ontvangen gegevens is gebleken dat er soms sprake kan zijn van chronisch gebruik. Voor dat gebruik is de uitsluiting ongedaan gemaakt.

De regeling heeft tevens betrekking op wijziging van de Regeling farmaceutische hulp 1996 ter uitvoering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem per 1 september 1999. Hiertoe strekt artikel I, onder 1, 2, 5, 6 en 7.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Wijzigen Regeling farmaceutische hulp 1996 '
Lees ook