Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MINJUS: Wijziging adoptieprocedure buitenlandse kinderen

Ivo Hommes
070 370 6126

4289
24 02 03

De procedure voor het adopteren van buitenlandse kinderen wordt gewijzigd. De behandelingsprocedure van verzoeken tot een beginseltoestemming wordt zodanig geregeld dat deze beter is afgestemd op het aantal buitenlandse kinderen dat voor adoptie in aanmerking komt. Dat schrijft minister Donner van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

Als iemand een buitenlands kind wil adopteren heeft men beginseltoestemming nodig van de minister van Justitie, voordat men daadwerkelijk een kind kan adopteren. De lange periode tussen het aanvragen van de beginseltoestemming en de afgifte ervan leidt in de praktijk tot veel onduidelijkheid. Het versnellen van de procedure tot het verkrijgen van de beginseltoestemming zal echter niet leiden tot een versnelling van de totale adoptieprocedure. Het aantal beschikbare adoptiekinderen (1100 in 2002) ligt immers structureel veel lager dan het aantal aanvragers van een beginseltoestemming (3100 in 2002) en het zal in ieder geval jaren duren voordat men daadwerkelijk een kind kan adopteren. Daarom is besloten de verzoeken tot beginseltoestemming gereguleerd in behandeling te nemen en af te stemmen op het aantal buitenlandse kinderen dat in aanmerking komt. Dit voorkomt tevens dat de beginseltoestemming, die drie jaar geldig is, verloopt tussen het moment van afgifte en de daadwerkelijke adoptie.

In de praktijk betekent deze wijziging dat het verzoek tot beginseltoestemming pas in behandeling wordt genomen als er voldoende aanbod is van buitenlandse kinderen die in aanmerking komen voor adoptie door in Nederland woonachtige ouders. De minister van Justitie zal dan binnen 12 maanden beslissen over de beginseltoestemming.


---

24 feb 03 11:50

Deel: ' Wijziging adoptieprocedure buitenlandse kinderen '
Lees ook