Gemeente 's-Hertogenbosch

13-03-2003

Wijziging agenda commissie MO

Het Presidium heeft ingestemd met het verzoek van het college om de nota beeldende kunst "Tussen droom en daad" niet te behandelen in de commissie- en raadsvergadering van respectievelijk 13 en 25 maart a.s. Het college wil eerst bezien of de aangenomen motie in de gemeenteraad van 26 februari jl. over de nieuwbouw van het Museum voor Hedendaagse Kunst, consequenties heeft voor deze nota. Te zijner tijd wordt de nota opnieuw aangeboden aan de commissie MO en raad.

Deel: ' Wijziging agenda commissie MO, Den Bosch '
Lees ook