Gemeente Voorschoten


Wijziging Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 1994 in verband met parkeren grote voertuigen

De gemeenteraad heeft op 25 januari 1996 de 'Verordening tot 2e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 1994' vastgesteld.

Deze wijziging behelst het toevoegen van artikel 5.1.7. Hierin is bepaald dat het verboden is een voertuig, dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren op andere dan door burgemeester en wethouders aangegeven locaties.

Deze bekendmaking vindt eerst nu plaats omdat dit verband houdt met de inwerkingtreding van deze verbodsbepaling. Het besluit is, na de daartegen gevoerde bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures, onherroepelijk en deze locaties zijn in gereedheid gebracht. Het verbod om op andere plaatsen te parkeren kan dan ook in werking treden. Deze locaties zijn gereserveerd voor grote voertuigen, hetgeen betekent, dat andere voertuigen daar niet meer mogen staan.

Voor meer informatie over het parkeren van vrachtwagens verwijzen wij u naar de Gemeentekrant 99/1 op pagina 4. Deze Gemeentekrant is eind april bij u bezorgd. Volgende week kunt u op de voorlichtingspagina nog een toelichting op de regeling zien.

De verordening treedt in werking op 19 mei 1999 en kan worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en op donderdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. Telefonische informatie kunt u krijgen bij de heer mr H. Wester, telefoon (071) 5600622.

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Wijziging APV Voorschoten parkeren grote voertuigen '
Lees ook