Gemeente Delfzijl


BESLUIT

30-03-1999

Positief advies wijziging archeologisch monument wierde kerk Heveskes

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl heeft besloten een positief advies uit te brengen aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OC en W) over de aanvraag van de Stichting Oude Groninger Kerken om wijzigingen aan het archeologisch monument Heveskes uit te voeren.

Vorig jaar is de Stichting Oude Groninger Kerken begonnen met de restauratie van de kerk Heveskes. Onderdeel van dit herstel is het aanbrengen van goten en het aanleggen van een riolering ten behoeve van het hemelwater. Omdat de wierde een archeologisch monument is, is in februari door de Stichting een verzoek ingediend tot wijziging van het monument. Het ministerie van OC en W neemt de uiteindelijke beslissing op het ingediende verzoek na advisering door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl. Vanaf 4 maart 1999 lag de aanvraag gedurende twee weken ter inzage. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen binnengekomen.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrektmevrouw G.F.Kiers-de Boer telefoon 0596-639952.

Deel: ' Wijziging archeologisch monument wierde kerk Heveskes '
Lees ook