NV GTI HOLDING

Wijziging directie nv GTI Holding

De voorzitter van de directie van nv GTI Holding, de heer T. Buitendijk, heeft wegens gezondheidsredenen besloten zijn werkzaamheden per 1 februari 1999 te beëindigen. De Raad van Commissarissen is voornemens tot zijn opvolger te benoemen de heer J. Westerhoud RA, die als (titulair) directeur verantwoordelijk is voor Financiën. Tot de op 20 april aanstaande te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het bestuur van nv GTI Holding tijdelijk worden waargenomen door de heer Westerhoud.

Nv GTI Holding handhaaft haar eerder uitgesproken verwachting met betrekking tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over
1998.

nv GTI Holding
de Raad van Commissarissen

Nadere informatie:
J. Westerhoud, telefoon 030 656 94 22

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging directie nv GTI Holding '
Lees ook