Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

MINVENW Parkeerkaart gehandicapten wijzigt

Gehandicaptenparkeerkaart wijzigt

Met ingang van 1 oktober 2001 wordt het Europese model voor een gehandicaptenparkeerkaart in Nederland ingevoerd. De nieuwe kaart vervangt de huidige invalidenparkeerkaart. Dit Europese model gehandicaptenparkeerkaart maakt het mogelijk om te parkeren op de invalidenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. Wel moet men zich aan de regels houden die gelden voor het land waar men parkeert. Ook kan de gehandicapte bestuurder voortaan met elk voertuig van de kaart gebruik maken, omdat de parkeerkaart niet meer kentekengebonden is. Wel gaat er wat veranderen aan de criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de nieuwe gehandicaptenparkeerkaart.

Om zoveel mogelijk overeenstemming te krijgen tussen de Europese landen zijn de criteria voor de gehandicaptenparkeerkaart op sommige punten gewijzigd. Er komen drie soorten parkeerkaarten, te weten de bestuurderskaart, de passagierskaart en de instellingenkaart die nieuw is. Deze laatste kaart maakt het instellingen waar gehandicapten verblijven mogelijk om voor (collectief) vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen.

De belangrijkste verandering voor de bestuurderskaart en passagierskaart ten opzichte van de huidige regeling is dat elke 5 jaar aan de hand van een medische keuring moet worden bepaald of betrokkenen nog steeds voldoen aan de criteria voor de afgifte van een nieuwe kaart. De criteria voor de passagierskaart worden strenger. Eén criterium dat is aangescherpt, is dat uit geneeskundig onderzoek duidelijker zichtbaar moet worden dat de gehandicapte passagier voor zijn vervoer van deur tot deur afhankelijk is van fysieke hulp van de bestuurder.

Naast de in de wet geregelde parkeerfaciliteiten voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart bieden veel gemeenten extra faciliteiten, zoals het niet hoeven te betalen in betaald parkerengebieden en het mogen parkeren in gebieden voor vergunninghouders. Door de eisen waaraan een goed beveiligde parkeerkaart moet voldoen, zoals kopieer- en scanbeveiligingen, is de gehandicaptenparkeerkaart duurder dan zijn voorganger. Deze kostenstijging is per gemeente verschillend. Gehandicapten kunnen de nieuwe kaart aanvragen bij de gemeente waar zij in de basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven. Gehandicapten die daar niet zijn ingeschreven, kunnen de kaart aanvragen bij de Divisie Vorderingen van het CBR te Rijswijk. Reeds afgegeven invalidenparkeerkaarten blijven overigens geldig tot de datum die is vermeld op de kaart. De Regeling
gehandicaptenparkeerkaart is tot stand gekomen in overleg met onder meer de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties, de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Voor meer informatie,

Anja Sinnema, 070 - 351 7112

27 sep 01 16:34

Deel: ' Wijziging Gehandicaptenparkeerkaart naar Europees model '
Lees ook