Gemeente Heeze-Leende


Wijziging gemeentegrens tussen Geldrop en Heeze-Leende

De gemeenteraad heeft het voornemen om de gemeentegrens tussen Geldrop en Heeze-Leende te wijzigen in verband met de reconstructie van het Bogardeind. Ter verbetering van de doorstroming van verkeer richting A 67 en Geldrop is met de gemeente Geldrop een overleg opgestart om te komen tot herinrichting van het Bogardeind in het directe verlengde van de Geldropseweg.

Onderdeel van de herinrichting vormt de aanleg van een rotonde op de zuidelijke aansluiting op de A 67. De gemeentegrenscorrectie moet er voor zorgen dat de genoemde rotonde in zijn geheel op het grondgebied van de gemeente Geldrop komt te liggen.

Het raadsvoorstel en raadsbesluit liggen vanaf 11 juli 2002 tot en met 4 september 2002 (tijdens de openingsuren) ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Tot en met 4 september 2002 kunt u schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging gemeentegrens tussen Geldrop en Heeze-Leende '
Lees ook