Gemeente Voorschoten


Wijziging Klachtenregeling gemeente Voorschoten 1996

De gemeenteraad heeft op 4 maart 1999 de verordening tot 1e wijziging van de Klachtenregeling gemeente Voorschoten 1996 vastgesteld.

De wijziging behelst een zodanige aanpassing van de gemeentelijke klachtenregeling dat deze niet meer van toepassing is op de commissie BOB en op gedragingen van personeelsleden van openbare scholen. Voorts is een door tijdsverloop overbodig geworden passage uit de klachtenregeling verwijderd.

De verordening treedt in werking op 24 maart 1999 en kan desgewenst worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur en op donderdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging Klachtenregeling gemeente Voorschoten '
Lees ook