Gemeente Voorschoten


Eerste wijziging leges- en OZB-verordening 1999

De gemeenteraad heeft op 8 april 1999 besloten tot vaststelling van de volgende belastingenverordeningen:

1. besluit nr. 21 'Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 1999';
2. besluit nr. 28 'Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 1999';

Het eerste besluit brengt de Verordening onroerende-zaakbelastingen 1999 in overeenstemming met het gewijzigd artikel 19 van de Wet Waardering onroerende zaken. Het tweede besluit maakt het mogelijk leges te heffen voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering als bedoeld in artikel 5.2., derde lid van de Telecommunicatiewet.

De besluiten zijn gepubliceerd op 27 april 1999 op de gemeentepagina van de Voorschotense courant en treden op 5 mei in werking.

De verordeningen liggen kosteloos ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 uur tot 12.30 uur bij de afdeling Financiën (onderdeel belastingen) van de gemeente Voorschoten, Leidseweg 29 te Voorschoten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging leges- en OZB-verordening Voorschoten '
Lees ook