Gemeente Ede

Bekendmaking

Belastingverordening

Bij raadsbesluit van 4 oktober 2001 VR 2001/164N is vastgesteld:

de 2e wijziging van de 'Legesverordening 2001'.

De wijziging houdt verband met een aanpassing van de tarieven voor reisdocumenten.
Deze wijzigingsverordening wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 oktober 2001.
De wijzigingsverordening ligt (kosteloos) ter inzage bij het Gemeentelijk Infocentrum, stadskantoor de Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede.
Tegen betaling van de kosten kan ook een exemplaar worden uitgereikt.
---

Ede, 11 oktober 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging Legesverordening 2001 gemeente Ede '
Lees ook