Productschap Diervoeder


08/12/1999

Wijziging PDV-bundel GMP-regeling

De abonnées op de bundel GMP-regeling diervoedersector ontvangen begin deze week aanvullingen op de bundel.

De GMP-regeling is aangevuld met een extra bijlage, met specifieke voorschriften voor de verschillende subsectoren in de leveringsketen van vetten en vetstoffen, bestemd voor diervoeders.

Mengvoederbedrijven mogen vanaf 1 januari 2000 nog slechts van vetveredelingsbedrijven, importeurs of handelaren voedervetten betrekken, wanneer deze GMP-erkend zijn. Ook de inzameling van frituurvetten richting deze bedrijven dient (per 1 januari 2000) onder de GMP-erkenning plaats te vinden. De eerste lijst van GMP-erkende vetveredelingsbedrijven, importeurs en handelaren wordt ook per 1 januari 2000 gepubliceerd. Begin deze week wordt tevens de lijst van aangemelde bedrijven per 1 december bekend gemaakt. De GMP-voorwaarden voor de overige voedervettenleveranciers (raffinage, oleochemische bedrijven, vetsmelters en verwerkers van dierlijke restmaterialen) worden momenteel nog verder met de betreffende branches afgestemd. De specifieke eisen aan deze bedrijven zullen begin 2000 in de GMP-regeling worden opgenomen. De eis dat mengvoederfabrikanten slechts voedervetten mogen betrekken van GMP-erkende leveranciers zal per 1 april 2000 worden doorgetrokken naar deze vetleveranciers.

In het Besluit PDV normen GMP diervoedersector 1999 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

* gelijkstelling van de salmonella-normen voor enkelvoudige voedermiddelen, bestemd voor pluimveehouderijbedrijven, aan die voor mengvoeders;

* invoering van actie- en afkeurgrenzen voor PCBs in voedermiddelen (voedervetten) en mengvoeders;

* wijziging van het lijstje van dierlijke eiwitten waarop de strenge behandelingsmethode van 20 minuten 133 °C bij 3 bar niet van toepassing is;

* vervallen van de procescondities voor producten als slib e.d., vanwege het EG-verbod op slib als diervoedergrondstof.

Voorts is in het Besluit Normen de Verordening PDV voedervetten 1999 van toepassing verklaard. Over deze verordening wordt informatie verstrekt via de bundel Diervoederwetgeving in Nederland; deel 1.

Tenslotte zijn in aansluiting op de scharrelvarkensregeling van het Productschap Vee en Vlees dierlijke eiwitten van landdieren verboden in voeders scharrelbiggen en vleesvarkens (met uitzondering van melk en melkproducten).

In het Besluit PDV bedrijfsinterne inspecties en controles GMP diervoedersector 1998 zijn, in samenhang met de normstelling met betrekking tot salmonella in voedermiddelen voor pluimvee, ook de voorschriften voor onderzoeksfrequentie gelijkgesteld aan die voor mengvoeders.

Deel: ' Wijziging PDV-bundel GMP-regeling diervoeders '
Lees ook