Gemeente Gent

P l a a t s n a a m g e v i n g i n 9 0 3 1 G e n t - D r o n g e n (03/08/2001)

De gemeenteraad heeft op 25 juni voor de Velvaertslag in 9031 Gent-Drongen de gewijzigde naam Welvaertslag principieel vastgesteld. Volgens een specialist van de Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde was de naam van de veldweg Velvaertslag meer dan waarschijnlijk afgeleid van de familienaam Welvaert. De v was wellicht het werk van een Franstalig ambtenaar bij het kadaster in de eerste helft van de negentiende eeuw. Dit gebeurde wel meer, omdat de beginletter w in het Frans vaak nogal problematisch is.

Informatie

Dienst Administratie, De heer Walter Berwouts, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 79 68, fax (09)266 79 99, e-mail tdadm@gent.be.

Bevoegd

mevrouw Marina Hoornaert, schepen van Personeelsbeleid en Informatica.

Deel: ' Wijziging plaatsnaam Gent-Drongen '
Lees ook