Gemeente Capelle a/d IJssel


Wijziging van de premieregeling

In december 1998 heeft de gemeenteraad besloten om deze premieregeling te wijzigen en per 1 december 2000 geheel te laten vervallen. Wel is er een overgangsregeling getroffen.

De premieregeling
Sinds 1 januari 1996 bestond er een regeling die premies in het vooruitzicht stelde als u een baan in deeltijd aanvaardde. Afhankelijk van het aantal uren dat u ging werken bedroeg de premie 80,- of 160,- netto per maand. De gemeenteraad heeft nu besloten dat vanaf 1 januari 1999 geen nieuwe premies meer worden toegekend aan mensen die dit jaar een baan in deeltijd aanvaarden. Voor mensen die al recht hadden op een premie is een overgangsregeling vastgesteld.

Overgangsregeling
Als u in de maand december 1998 voor het eerst recht had op een premie, dan kunt u nog maximaal 24 maanden na 1 december 1998 aanspraak maken op deze financiële tegemoetkoming. Als u vóór 1 december 1998 al recht had op een premie, dan wordt het aantal maanden dat u reeds een premie ontving van deze 24 maanden afgetrokken. U moet overigens wel aan de overige voorwaarden blijven voldoen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat, als u na 1 januari 1999 tenminste één maand geen recht heeft op een premie, u niet meer in aanmerking komt voor de overgangsregeling.

Samenhang met de vrijlatingsregeling
Een deel van de mensen die in deeltijd is gaan werken, kan aanspraak maken op een inkomstenvrijlating. Het gaat hierbij om mensen die ouder zijn dan 57,5 jaar of alleenstaande ouders met een kind onder de vijf jaar. Ook mensen die om medische of sociale redenen alleen in deeltijd kunnen werken, hebben recht op een inkomstenvrijlating. De vrijlatingsregeling houdt in dat een deel van de inkomsten uit deeltijdarbeid niet op de uitkering worden gekort. Het is niet mogelijk om zowel voor een premie als een inkomstenvrijlating in aanmerking te komen.

Uitvoering van de regels
Nu de premieregeling komt te vervallen en alle regels over het recht op een inkomstenvrijlating duidelijk zijn, is Sociale Zaken begonnen met het doornemen van haar cliëntenbestand met inkomsten uit deeltijdarbeid. Sommige mensen hebben namelijk met terugwerkende kracht recht op een inkomstenvrijlating. Als u een premie ontving maar recht blijkt te hebben op een inkomstenvrijlating, dan zal verrekening plaats vinden. Aangezien de inkomstenvrijlating hoger is dan de premie, pakt dit gunstig voor u uit. Als Sociale Zaken heeft vastgesteld dat u alsnog recht heeft op een inkomstenvrijlating, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft over deze publicatie of meer wilt weten over de premieregeling of de vrijlatingsregeling, dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met Sociale Zaken, telefoon 2848457.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging premieregeling Capelle a/d IJssel '
Lees ook