Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003

dd. 11-03-2003 23:00 uur

Toelichting voor de Staatscourant

Naar aanleiding van een ernstige verdenking van de aanwezigheid van aviaire influenza bij pluimvee op een bedrijf nabij Poppel in België is een nieuw vervoersbeperkingsgebied in Nederland ingesteld. Op dit gebied zijn alle bepalingen van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 van toepassing.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ;

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 29, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Aan bijlage I van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt een onderdeel D toegevoegd, luidende als volgt:

D. Vervoersbeperkingsgebied Goirle

* De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
* Het gebied is begrensd als volgt:

* Vanaf de kruising Nederlands Belgische Grens en de Grazenseweg (bij het plaats Meerle, België) de Grazenseweg volgend in noordelijke richting (richting Chaam) overgaand in Meerleseweg tot aan de Oude Bredasebaan.
* De Oude Bredasebaan volgend in westelijke richting tot aan de Meerleseweg.
* De Meerleseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Bredaseweg (N268).
* De Bredaseweg (N268) volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Dorpsstraat tot aan de Gilzeweg.
* De Gilzeweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in de Chaamseweg tot aan de Oranjestraat.
* De Oranjestraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Raadhuisstraat, overgaand in de Aalstraat tot aan de Tilburgsebaan.
* De Tilburgsebaan volgend in oostelijke richting tot aan de Langenbergseweg (N260).
* De Langenbergseweg volgend in noordelijke richting tot aan de afslag 12 Gilze de A58.
* De A58 volgend in oostelijke richting tot aan knooppunt de Baars.
* Vanaf Knooppunt de Baars de A58 volgend in zuidoostelijke richting tot aan afslag 8 Oirschot.
* Vanaf afslag 8 Oirschot de Kempenweg (N621) volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Langereyt (N621) overgaand in de Andreasstraat (N621) overgaand in de Hertog Janstraat (N621) tot aan de Doornboomstraat.
* De Doornboomstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de Willibrordstraat.
* De Willibrordstraat volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Westelbeersedijk, overgaand in de Voldijnseweg tot aan de Broekeindsedijk.
* De Broekeindsedijk volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Spreeuwelsedijk tot aan de Kapeldijk.
* De Kapeldijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fons van der Heijdenstraat tot aan het Carolus Simplexplein.
* Het Carolus Simplexplein volgend in zuidelijke richting overgaand in de De Muilen, overgaand in de Neterselseweg tot aan de P.G. Ballingslaan.
* De P.G. Ballingslaan volgend in westelijke richting tot aan de Helleneind.
* De Helleneind volgend in zuidelijke richting overgaand in Europalaan tot aan de Rondweg (N284).
* De Rondweg (N284) volgend in westelijke richting overgaand in de De Hoeven (N284) overgaand in de Wilhelminalaan (N284), overgaand in de Turnhoutseweg tot aan de Nederlands Belgische grens.
* De grens volgend in westelijke richting tot aan de kruising van de grens met de Grazenseweg.
Artikel II

Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 11 maart 2003, om 23.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Deel: ' Wijziging Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 '
Lees ook