Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003

dd. 11-03-2003 18:00 uur

Toelichting voor de Staatscourant

Naar aanleiding van enkele nieuwe ernstige verdenkingen van de aanwezigheid van aviaire influenza bij pluimvee op bedrijven bij Bennekom, Nijkerk en Voorthuizen is het vervoersbeperkingsgebied Gelderse Vallei als beschreven in bijlage I (Vervoersbeperkingsgebieden), onder A, van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 uitgebreid. Het vervoersbeperkingsgebied Laren en het vervoersbeperkingsgebied Breskens als omschreven onder B, respectievelijk onder C, in bijlage I van die regeling zijn ongewijzigd gebleven. Uit oogpunt van overzichtelijkheid is ervoor gekozen bijlage I in zijn geheel opnieuw vast te stellen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ;

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 29, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Bijlage I bij de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt vervangen door de in de bijlage bij deze regeling opgenomen bijlage.

Artikel II

Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 11 maart 2003, om 18.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Bijlage

Bijlage I (Vervoersbeperkingsgebieden)

* Vervoersbeperkingsgebied Gelderse Vallei
* De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
* Het gebied is begrensd als volgt:

* Vanaf de Nijkerkersluis (Nijkerk) het Nuldernauw volgend in noordoostelijke richting tot Strand Horst.
* Vanaf Strand Horst de Palmbosweg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Buitenbrinkweg tot Horsterweg.
* Horsterweg volgend in zuidoostelijke richting tot Stationsstraat (Ermelo).
* Stationsstraat (Ermelo) volgend in oostelijke richting overgaand in Leuvenumseweg (N796) tot Flevoweg (N302).
* Flevoweg (N302) volgend in zuidoostelijke richting tot Garderenseweg (Speuld).
* Garderenseweg (Speuld) volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Speulderweg tot Dorpsstraat N797 (Garderen).
* Dorpsstraat N797 (Garderen) volgend in oostelijke richting tot aan de Hogesteeg (N310).
* De Hogesteeg (N310) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Provinciale weg (N310) overgaand in de Harskamperweg (N310) overgaand in de Harderwijkerweg (N310) overgaand in de Dorpsstraat (N310) overgaand in de Otterloseweg (N310) overgaand in de Harskamperweg (N310) overgaand in de Harskamperweg (N310) overgaand in Arnhemseweg (N310) overgaand in de Harderwijkerweg (N310) overgaand in de Otterloseweg (N310) tot aan de Koningsweg (N310).
* De Koningsweg (N310) volgend in zuidelijke richting tot aan de Amsterdamseweg N224 (Arnhem).
* Amsterdamseweg N224 (Arnhem) volgend in oostelijke richting tot Zijpendaalseweg.
* Zijpendaalseweg volgend in zuidelijke richting via het Willemsplein, volgend in zuidelijke richting overgaand in Roermondsplein overgaand in de Nelson Mandelabrug overgaand in Eldenseweg tot de Batavierenweg.
* Batavierenweg volgend in oostelijke richting tot aan de Nijmeegseweg (A325 ).
* Nijmeegseweg (A325 ) volgend in zuidelijke richting overgaand in A325 tot aan verkeersknooppunt Ressen.
* Vanaf verkeersknooppunt Ressen de snelweg A15 volgend in westelijke richting tot verkeersknooppunt Valburg.
* Vanaf verkeersknooppunt Valburg de snelweg A50 volgen in zuidelijke richting tot aan de rivier De Waal.
* De rivier De Waal volgend in westelijke richting tot aan de watersluis bij Tiel.
* Vanaf de watersluis bij Tiel het Amsterdam Rijnkanaal volgen in noordwestelijke richting tot aan de Nederrijn (Wijk bij Duurstede).
* Vanaf de Nederrijn (Wijk bij Duurstede) de Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan de Lekdijk Oost.
* De Lekdijk Oost volgend in noordelijke richting overgaand in Dijkstraat tot aan de Singel
* De Singel volgend in westelijke richting tot aan de Zandweg.
* De Zandweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuweweg.
* De Nieuweweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in de Amerongerwetering tot aan de Langbroekerdijk.
* De Langbroekerdijk volgend in westelijke richting tot aan de Doornseweg (N227)
* De Doornseweg (N227) volgend in noordelijke richting overgaand in de Langbroekerweg (N227) tot aan de Dorpsstraat N225 (Doorn).
* De Dorpsstraat N225 (Doorn) volgend in westelijke richting overgaand in de Driebergsestraatweg (N225) overgaand in de Hoofdstraat, overgaand in de Driebergseweg tot aan de Laan van Beek En Royen.
* De Laan van Beek En Royen volgend in noordelijke richting tot aan de Krakelingweg.
* De Krakelingweg volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Oude Woudenbergse Zandweg tot aan de Boulevard.
* De Boulevard volgend in noordelijke richting overgaand in de Zandbergenlaan (N238) tot aan de Amersfoortseweg (N237).
* De Amersfoortseweg (N237) volgend in noordoostelijke richting tot aan de Van Weerden Poelmanweg N413 (Soesterberg).
* De Van Weerden Poelmanweg N413 (Soesterberg) volgend in noordelijke richting overgaand in de Soesterbergsestraat (N413) overgaand in de Kerkstraat (Soest), overgaand in de Torenstraat, overgaand in de Middelwijkstraat, overgaand in Steenhoffstraat, overgaand in de Van Weedestraat tot aan de Stadhouderslaan.
* De Stadhouderslaan volgend in noordelijke richting overgaand in de Torenlaan, tot aan de Wijkamplaan.
* De Wijkamplaan volgend in noordelijke richting overgaand in de Bremstraat tot aan de Bestevaerweg.
* De Bestevaerweg volgend in noordelijke richting tot aan de Bisschopsweg.
* De Bisschopsweg volgend in noordelijke richting tot aan de snelweg A1.
* De snelweg A1 volgend in oostelijke richting tot aan de afslag 12 Bunschoten.
* Vanaf afslag 12 Bunschoten de Amersfoortseweg (N199) volgend in noordelijke richting overgaand in de Veenestraat (Bunschoten-Spakenburg), overgaand in de Dorpsstraat, overgaand in de Molenstraat, overgaand in de Spuistraat tot aan de Havenstraat.
* De Havenstraat volgend in oostelijke richting tot aan het Nijkerkernauw.
* Het Nijkerkernauw volgend in oostelijke richting tot de Nijkerkersluis (Nijkerk).
* Vervoersbeperkingsgebied Laren

* De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
* Het gebied is begrensd als volgt:

* Vanaf de kruising van de Dorpsstraat (Heeten) en de Holterweg (N332), de Holterweg (N332) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Raalterweg (N332) tot aan de Deventerweg (N334).
* De Deventerweg (N334) volgend in oostelijke richting tot aan de Dorpsstraat (Holten).
* De Dorpsstraat (Holten) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Oranjestraat, overgaand in de Markeloseweg (N755), overgaand in de Holterweg (N755), overgaand in de Grotestraat tot aan de Pr. Beatrixstraat.
* De Pr. Beatrixstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Stationsweg (N754), tot aan de Lochemseweg (N346).
* De Lochemseweg (N346) volgend in westzuidelijke richting overgaand in de Goorseweg (N346), overgaand in de Graaf Ottoweg, overgaand in de Nieuwstad, overgaand in de Zutphenseweg tot aan de Vordenseweg.
* De Vordenseweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Wildenborchseweg tot aan de Ruurloseweg (N319).
* De Ruurloseweg (N319) volgend in westelijke richting overgaand in de Zutphenseweg (N316), overgaand in de Vordenseweg (N316) tot aan de Rijksstraatweg (N319).
* De Rijksstraatweg (N319) volgend in westelijke richting overgaand in de Kleine Omlegging (N319), overgaand in de Berkelsingel, overgaand in de Molengracht, overgaand in de Oude Ijsselbrug, tot aan de Weg Naar Voorst (N345).
* De Weg Naar Voorst (N345) volgend in westnoordelijke richting overgaand in de Rijksweg (N345), overgaand in de Rijksstraatweg (N345) tot aan de Deventerweg (N790).
* De Deventerweg (N790) volgend in noordelijke richting overgaand in de Rijksstraatweg (N790), overgaand in de Wilpsedijk (N790) tot aan de Rijksstraatweg (N344).
* De Rijksstraatweg (N344) volgend in oostelijke richting overgaand in de Wilhelminabrug (N344), overgaand in de Emmastraat, overgaand in de Kazernestraat tot aan de Snipperlingsdijk (N344).
* De Snipperlingsdijk (N344) volgend in oostelijke richting tot aan de Amstellaan (N348).
* De Amstellaan (N348) volgend in noordelijke richting overgaand in de Henri Dunantlaan (N348) tot aan de Brinkgreverweg (N348).
* De Brinkgreverweg (N348) volgend in oostnoordelijke richting overgaand in de Koningin Wilhelminalaan, overgaand in de Spanjaardsdijk, overgaand in de Dorpsstraat, tot aan de kruising van de Dorpsstraat (Heeten) en de Holterweg (N332)
* Vervoersbeperkingsgebied Breskens

* De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
* Het gebied is begrensd als volgt:

* Vanaf De Westerschelde volgend in oostelijke richting tot aan de Braakmanhaven.
* De Braakmanhaven volgend in zuidelijke richting, de Savoyards weg overstekend naar
* de Braakmankreek overgaand in het Isabellakanaal tot de Nederlands-Belgische grens.
* De Nederlands-Belgische grens volgend in westelijke richting tot aan de Noordzee.
* De Noordzee volgend in noordoostelijke richting tot aan De Westerschelde.

Deel: ' Wijziging Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 '
Lees ook