Gemeente Bergen op Zoom


Wijziging samenscholingsverband

Wijziging aanwijzing gebieden samenscholingsverbod

De Algemene plaatselijke verordening bevat een aantal artikelen die een handvat bieden om de overlast van het drugsrunnen en het dealen op straat tegen te gaan. Een van de mogelijkheden is het instellen van een samenscholingsverbod. Het samenscholingsverbod houdt in, dat het verboden wordt om in de aangewezen gebieden aan een verzameling van vier of meer personen deel te nemen, voor zover dit samenhangt met het gebruik of de handel in hard- of softdrugs.

Het overtreden van het samenscholingsverbod levert een strafbaar feit op waartegen een proces verbaal opgemaakt wordt. Daarnaast biedt overtreding van het verbod de mogelijkheid om een gebiedsverbod op te leggen. Bij de eerste overtreding kan er een gebiedsverbod voor maximaal 24 uur opgelegd worden, na iedere volgende overtreding kan er gebiedsverbod voor maximaal 14 dagen opgelegd worden.

Al aangewezen gebieden

In 2001 zijn ter uitvoering van artikel 2.8.3 de volgende gebieden aangewezen:

- Antwerpsestraatweg/Antwerpsestraat

- Gagelboslaan/Rooseveltlaan/Erasmuslaan

- Jacob Obrechtlaan/Plein 13

- Auvergnestraat/Glymesstraat/Coehoornstraat/Boutershemstraat
- St. Josephplein/St.
Josephstraat/Kloosterstraat/Huijbergsestraat/Burg. Van Hasseltstraat
- Van Dedemstraat/Wassenaarstraat

- Wouwsestraatweg/Bredasestraat

Omdat thans sprake is van een toename van het drugsrunnen in een aantal andere delen van de stad is het noodzakelijk om de aangewezen gebieden uit te breiden. Naast de hiervoor genoemde gebieden heeft de burgemeester met ingang van woensdag 24 juli 2002 de volgende gebieden aan-gewezen c.q. uitgebreid:

- Korenbeursstraat/Korenbeursplein/Korenmarkt/Williamstraat/van der Rijtstraat/Arnoldus Assel-bergsstraat/Korte Parkstraat/Lange Parkstraat/Het Singeltje/Corneel Slootmans-laan/Pastoor Lan-crietstraat/Noordsingel/Burg. Mathonstraat/Pastoor Joorenplein (nieuwe aanwijzing)

- Stationsstraat/Stationsplein/Oude Stationsweg (nieuwe aanwijzing)
- Sint
Catharinaplein/Minderbroederstraat/Geweldigerstraat/Goudenbloem-straat /Blauwehandstraat/ Engelsestraat/Klaverstraat/Weverskat (nieuwe aanwijzing)

- Jacob Obrechtlaan/Plein
13/Zuidsingel/Battusplaats/Keldermansplein/Louis Porquinlaan (uit-breiding)

Aanpak drugsrunners

Een ander instrument waar de komende periode meer gebruik van gemaakt gaat worden is de gebiedsontzegging. Op grond van artikel 2.8.6 van de Algemene plaatselijke verordening kan iemand die zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld drugsrunnen, samenscholen of openlijk gebruik van drugs een gebiedsontzegging opleggen. Bij een eerste overtreding voor maximaal 24 uur, bij herhaling tot maximaal 14 dagen per overtreding.

Gedurende een periode van drie maanden zal iedereen die een proces verbaal krijgt wegens over-treding van artikel 2.8.2 tot en met 2.8.5 van de Algemene plaatselijke verordening standaard een gebiedsontzegging van 24 uur opgelegd krijgen. Bij een tweede overtreding wordt dit 5 dagen, bij een derde overtreding 10 dagen en bij iedere volgende overtreding 14 dagen.
Om de effectiviteit van de maatregel te vergroten, krijgt de politie ondertekeningsmandaat. Hier-door is het mogelijk om de gebiedsontzegging tegelijkertijd met het proces verbaal uit te reiken en gaat de gebiedsontzegging direct in.

Deel: ' Wijziging samenscholingsverbod Bergen op Zoom '
Lees ook