Gemeente Eemnes

Wijziging van de tarieven tabel 2001

Naar aanleiding van bovenstaande wetswijziging heeft de raad van Eemnes op 25 juni 2001 het besluit genomen tot wijziging van de tarieventabel 2001.

Per 1 april 2001 is het mogelijk voor personen van hetzelfde geslacht een huwelijk aan te gaan. Tevens is het mogelijk om een huwelijk te laten omzetten in een geregistreerd partnerschap en een geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk.

Voor het opmaken van een dergelijke akte mag geen leges worden geheven. Maar indien men er voor kiest de omzetting van de akte in een trouwruimte te laten plaatsvinden, m.a.w. als de partners "pracht en praal" wensen, wordt er wel leges in rekening gebracht. Hierbij is aansluiting gezocht met de leges inzake huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistratie.

Voor de omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap c.q. van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een trouwzaal bedraagt het tarief:

- op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur: fl. 280,00
- op zaterdag: fl. 650,00
Wilt u buiten deze uren of op een locatie buiten het gemeentehuis de omzetting laten plaatsvinden, dan wordt het voor die dag geldende bedrag verhoogd met 70%.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging tarieven tabel 2001 gemeente Eemnes '
Lees ook