UPC N.V.

RECTIFICATIE FREQUENTIES

NATIONAL GEOGRAPHIC BLIJFT IN PAKKET, CNN VERDWIJNT

WIJZIGING TELEVISIEPAKKET UPC

Schiphol-Rijk - 31 augustus 2001 - Bij de vaststelling van het nieuwe televisiepakket in het verspreidingsgebied van UPC in Friesland is helaas een fout gemaakt. Deze fout is gecorrigeerd. Dit betekent dat National Geographic doorgegeven zal blijven worden en wel op dezelfde frequentie. CNN zal, als gevolg van het distributiebeleid, niet langer doorgegeven worden. Zoals eerder aangekondigd zal The Box aan het televisiepakket toegevoegd worden en komt op de frequentie van CNN.

UPC zal haar klanten over deze wijzigingen informeren via een advertentie in huis-aan-huisbladen in week 36 en via het UPC Infokanaal, teletekst en de website (www.upc.nl).

Samenvatting definitieve wijzigingen nieuwe televisiepakket

Euronews en The Box toegevoegd worden. De zender TRT zal voortaan 7 dagen per week te zien zijn, omdat de kanaaldeling met MBC beëindigd wordt. MBC is niet langer beschikbaar voor analoge doorgifte. Ook ZDF en CNN zullen niet langer doorgegeven worden. Voor de klanten betekent dit dat vanaf 3 september:

The Discovery Channel heeft aangegeven dat haar uitzendtijden in Friesland dagelijks van 17.00 tot 24.00 uur zijn.

De wijzigingen betreffen de volgende gemeenten: Achtkarspelen, Boarnsterhim, Ferwerderadeel, Heerenveen, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Smallingerland en Tytsjerksteradiel.

Deel: ' Wijziging televisiepakket UPC in Friesland '
Lees ook