Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot negen uur s avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

Een publicatie bij het onderwerp Kiesrecht
6 september 2001
Naar aanleiding van de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer en de gemeenteraden in 1998 en voor provinciale staten, de Eerste Kamer en het Europees Parlement in 1999 is gebleken dat er behoefte bestaat aan wijziging van enkele in de Kieswet neergelegde bepalingen. Het hoofdonderwerp is de verlenging van de duur van de stemming. Naast deze inhoudelijke wijziging wordt ook een aantal technische aanpassingen van de Kieswet voorgesteld.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Wijziging van de Kieswet over verlenging duur van stemming '
Lees ook