Gemeente Alphen aan den Rijn


Wijziging verordening leerlingenvervoer

De gemeenteraad heeft op 18 juli 2002 het volgende besluit genomen dat valt onder de Tijdelijke referendumwet (Twr):

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Alphen aan den Rijn1999 te wijzigen. Deze Verordening geeft regels over aanvragen voor aangepast vervoer en reiskostenvergoeding naar (speciale) scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

De belangrijkste wijziging betreft leerlingenvervoer ingevolge Wet (re)integratie arbeidsgehandicapte (Wet Rea). Deze wordt als gevolg van de gewijzigde landelijke wetgeving overeenkomstig de modelverordening van de V.N.G herschreven.

Dit heeft gevolg dat leerlingen van het basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs of het voortgezet onderwijs de in het schooljaar 2001-2002 vanwege hun verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke handicap een vervoersvoorziening van het Gemeenschappelijke Administratiekantoor (GAK) op basis van de Wet (re)integratie arbeidsgehandicapt (Wet Rea) hebben ontvangen, die vervoersvoorzienig voortaan van de gemeente krijgen. Deze leerlingen behouden aanspraak op een gelijkwaardige vervoersvoorziening zolang zij dezelfde school bezoeken als in het schooljaar 2001-2002. Aan de ouders van deze leerlingen wordt geen drempelbedrag in rekening gebracht.

Leerlingen die in het schooljaar 2002-2003 voor het eerst het praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs bezoeken, hebben geen recht meer op leerlingenvervoer. Zij kunnen via de Informatie Beheer Groep (IBG) op grond van de Wet tegemoetkoming ouderbijdrage en schoolkosten aanspraak op een "tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten".

De nieuwe verordening ligt na de raadsvergadering van 18 juli 2002 voor ieder ter inzage bij het informatiecentrum in Stadskantoor, Castellumstraat 6 te Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 30 juli 2002 laatste wijziging

Deel: ' Wijziging verordening leerlingenvervoer Alphen '
Lees ook