Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

10-06-2002
Wijziging "Verordening leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal"

In verband met landelijke wetswijzigingen heeft de raad van de gemeente Stadskanaal in haar vergadering van 27 mei 2002 de "Verordening leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal" gewijzigd. Hiermee is het volgende beoogd.

* het vervoer van gehandicapte leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs (sbo), die eerst op basis van de Wet (Re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) aanspraak op een vervoersvoorziening konden maken bij het GAK, vanaf schooljaar 2002 - 2003 weer volledig bij de gemeenten neer te leggen;
* het vervoer van alle gehandicapte leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs en het regulier basisonderwijs onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen;
* de schoolsoort praktijkonderwijs uit het leerlingenvervoer te halen en derhalve alle leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs gelijk te behandelen.

Daarnaast zal de gewijzigde Verordening vanaf het schooljaar 2003/2004 tevens aansluiten bij de landelijke afstandscriteria. In de huidige Verordening wordt nog gewerkt met een afstandscriterium van zes kilometer voor leerlingen uit het basisonderwijs, met een afstandscriterium van vier kilometer voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en met een afstandscriterium van twee kilometer voor leerlingen uit het sbo onderwijs. In de gewijzigde Verordening wordt dit in alle gevallen zes kilometer. In het schooljaar 2002 / 2003 wordt als overgang nog gewerkt met het afstandscriterium van twee kilometer voor leerlingen sbo, omdat diverse malen door de gemeente is aangegeven dat het nieuwe criterium voor deze leerlingen pas ingaat bij de realisatie van de nieuwbouw van De Baldakijn.

Het genomen besluit is referendabel. Dit betekent dat tot drie weken na de bekendmaking een verzoek tot het houden van een referendum hierover kan worden ingediend. Indien dit niet gebeurd treedt de Verordening zes weken na bekendmaking in werking.

Op grond van de Tijdelijke referendumwet is de gemeente verplicht om een referendum te organiseren over een verordening indien voldoende kiesgerechtigden een inleidend verzoek tot het houden van een referendum indienen. Dit verzoek dient door 181 kiesgerechtigden ingediend te worden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerrit Hidding
Dienst Gebieden
Tel: (0599) 631 659
e-mail: ocswgehi@stadskanaal.nl

Deel: ' Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal '
Lees ook