Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO016
Datum: 19 januari 1999

Voorrangssituatie Dr. Albert Schweitzerdreef gewijzigd

Het verkeer dat op de Dr. Albert Schweitzerdreef rijdt, heeft voorrang op het verkeer dat de wijk Steendijkpolder-Zuid via de uitritten verlaat. Dat is een wijziging ten opzichte van de vroegere situatie op deze weg. Voorheen moest het verkeer op de Schweitzerdreef voorrang verlenen aan verkeer van rechts.

Steendijkpolder-Zuid woonerf
Deze wijziging van de voorrangssituatie vloeit voort uit de herinrichting van de wijk Steendijkpolder-Zuid. Aansluitend op de sanering van de bodem in deze wijk, is het gehele openbare gebied heringericht. De werking van het woonerf is hierbij uitgebreid. Dat houdt in de praktijk in, dat ook de wegen die naar de Dr. A. Schweitzerdreef leiden nu tot het woonerf behoren. Op de grens van woonerf (Röntgendreef, Zeemandreef, Einthovendreef) en ontsluitingsweg (Dr. A. Schweitzerdreef) zijn drempels aangelegd. Deze drempels moeten duidelijk maken dat het gaat om uitritten. Bij het in- en uitrijden van in- en uitritten bestaat voor alle bestuurders de verplichting het overige verkeer -dus niet alleen (motor)voertuigen en (brom)fietsers maar ook voetgangers- voor te laten gaan. In een woonerf mag alleen stapvoets worden gereden. Stapvoets moet echt letterlijk genomen worden, wie harder rijdt dan loopsnelheid is in overtreding. Dit stapvoets rijden moet uit de inrichting van de weg voortvloeien. Daarom is er in een woonerf ook geen duidelijke verdeling in rijbaan en trottoir.

Laatste wijziging: 19 January 1999

Deel: ' Wijziging voorrang Albert Schweitzerdreef Maassluis '
Lees ook