Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO165
Datum: 14 juli 1999

Wijziging voorrangsregel Dr. A. Schweitzerdreef

De wegaansluitingen van de flats het Leye Lant en de Driemeet op de Dr. Albert Schweitzerdreef in Maassluis worden gewijzigd. Hiermee verandert ook de voorrangsregel bij de inritten naar deze twee meest westelijk gelegen flats tussen de Waterweg en de Dr. A. Schweitzerdreef.
De voetpaden en rijwielpaden langs de Dr. A. Schweitzerdreef gaan doorlopen en het verkeer komende van de flats moet in het vervolg voorrang verlenen aan al het verkeer op de Schweitzerdreef. Na de aanpassing is de voorrangssituatie gelijk aan de voorrangsregel zoals die ook geldt bij de straten die vanuit de Steendijkpolder-Noord aansluiten op de Dr. A. Schweitzerdreef. Ook die worden gezien als inritten en ook al komt het verkeer van deze inritten van rechts, het verkeer op de Schweitzerdreef heeft toch voorrang.

Laatste wijziging: 14 July 1999

Deel: ' Wijziging voorrangsregel Dr. A. Schweitzerdreef Maassluis '
Lees ook