Ministerie van Financien

Titel: VRIJSTELLINGSREGELING WET TOEZICHT BELEGGINGSINSTELLINGENPersberichtnr.

99/116

Den Haag

21 mei 1999

Vrijstellingsregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

De Minister van Financiën heeft de vrijstellingsregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen gewijzigd. De wijziging betreft een vrijstelling van een beperkte categorie beleggingsinstellingen van de vergunningsplicht op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. De vrijstelde categorie omvat kleine particuliere initiatieven waarbij het aantal deelnemers en de in te leggen bedragen beperkt zijn. Onder deze kleine beleggingsinstellingen bevinden zich beleggings(studie)clubs. De beperkte omvang van de instellingen waarborgt dat het aanbod, en de daaraan verbonden risicos voor de (potentiële) deelnemers, is te overzien. Bovendien is het moeten voldoen van deze beleggingsinstellingen aan de eisen van de Wet toezicht beleggingsinstellingen voor hen een te groot offer. De tekst van de vrijstellingsregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst. Tegelijkertijd zal De Nederlandsche Bank haar beleid inzake besloten kring publiceren.

De tekst is ook te vinden op de Internetsite van het Ministerie van Financiën (www.minfin.nl).

Deel: ' Wijziging vrijstelling Wet toezicht beleggingsinstellingen '
Lees ook