Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Persbericht ministerraad
24 mei 2002

WIJZIGING WET OP DE BEROEPEN IN DE INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG

Aanvragen van buitenlandse artsen en tandartsen om in Nederland hun vak uit te oefenen worden voortaan alleen behandeld als zij een geldige verblijfsstatus hebben. Dat betekent dat zij de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU) bezitten of als vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijven. De ministerraad heeft op voorstel van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met deze wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Momenteel verzoeken veel artsen en tandartsen uit landen buiten de EU om erkenning van hun diploma, zonder het perspectief dat zij in Nederland hun beroep kunnen uitoefenen. Zij ontlenen aan het doorlopen van de procedure rond de erkenning van het diploma vaak ten onrechte het idee dat een verklaring van vakbekwaamheid zal leiden tot een geldige verblijfsstatus. Op het moment dat betrokkene te horen krijgt geen verblijfsstatus te krijgen, is veel moeite tevergeefs geweest.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 24.05.2002Deel: ' Wijziging wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg '
Lees ook