expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Wijziging wet op de inkomstenbelasting 1964.....

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
3 september 1999

WIJZIGING VAN DE WET OP DE INKOMSTENBELASTING 1964

(continuering regime inzake voorzieningen)

De ministerraad heeft er mee ingestemd om de wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 (continuering regime inzake voorzieningen) naar de Tweede Kamer te sturen.
De wetswijziging strekt er toe om zowel voor het verleden als voor de toekomst voor de heffing van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting met betrekking tot de mogelijkheden om een fiscale voorziening te vormen, het regime te handhaven, zoals dat bestond voorafgaand aan het arrest van de Hoge Raad van 26 augustus 1998,nr 33.417 (het baksteenarrest).

RVD, 03.09.1999

03 sep 99 18:11

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging Wet op de inkomstenbelasting 1964 '
Lees ook