Gemeente Axel


Nieuw paspoort en nieuwe identiteitskaart

OP TIJD NAAR GEMEENTE VOOR REISDOCUMENTEN

Vanaf maandag 1 oktober is er een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart.
In de gemeente Axel kunt u tot en met 26 september een aanvraag indienen voor het huidige paspoort. Vanaf 1 oktober dienen de aanvragen te voldoen aan de eisen die gelden voor de aanvraag van een nieuw paspoort. Want tegelijk met de invoering van de nieuwe reisdocumenten veranderen de regels voor het aanvragen ervan, evenals voor het bijschrijven van kinderen. Het terugdringen van het risico van fraude maakt deze wijzigingen helaas noodzakelijk.

De nieuwe reisdocumenten worden met het oog op een betere beveiliging op een centrale plaats in Nederland van ieders persoonlijke gegevens voorzien. Daarom krijgt u een paspoort of identiteitskaart niet meteen meer mee. Bij het aanvragen moet het huidige reisdocument worden overlegd, net als een recente, professionele pasfoto. De pasfoto moet recht van voren zijn genomen. U als klant dient straks minstens twee keer naar het stadhuis te komen: 1 keer voor het doen van de aanvraag en 1 keer om het paspoort op te halen. Uw nieuwe paspoort of de identiteitskaart ligt na 4 à 5 werkdagen aan de balie Burgerzaken in het stadhuis voor u gereed. Het is dus belangrijk dat u op tijd naar de gemeente gaat!

Kinderen bijschrijven: kind en pasfoto mee
Ook het bijschrijven van kinderen verandert per 1 oktober. Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met 15 jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet voortaan het kind bij de aanvraag aanwezig zijn en moet een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van enkele werkdagen. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Spoedprocedure
Indien men sneller over een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving moet kunnen beschikken, kan in bepaalde situaties gebruik gemaakt worden van een spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden. In de eerste week van oktober kan overigens géén beroep gedaan worden op deze spoedprocedure.

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Axel, telefoon 0115-568335 of 568407.

Deel: ' Wijzigingen aanvraag paspoort gemeente Axel '
Lees ook