Utrecht, 12 januari 1999

WIJZIGINGEN BESTUURSSAMENSTELLING ORDINA BEHEER NV

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Ordina Beheer NV maken bekend dat de heer Drs. R. Kasteel, thans lid van de Raad van Bestuur van Ordina Beheer NV, heden is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Bestuur. Het voornemen is de heer Kasteel per 1 oktober 1999 te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer E.P. de Boer, thans voorzitter van de Raad van Bestuur, heeft te kennen gegeven per 1 oktober 1999 af te zullen treden als voorzitter en als lid van de Raad van Bestuur. Op verzoek van de Raad van Commissarissen zal de heer De Boer per die datum toetreden tot de Raad van Commissarissen van Ordina Beheer NV. Na 25 jaar als directeur/bestuursvoorzitter aan Ordina verbonden te zijn geweest, heeft de heer De Boer te kennen gegeven zijn operationele betrokkenheid bij Ordina in geleidelijkheid te willen beëindigen. Door toe te treden als lid van de Raad van Commissarissen, blijft de heer De Boer ook in de toekomst bij Ordina betrokken.

Voorts is, ter versterking van de Raad van Bestuur, de heer Mr J.H. den Hartog per heden benoemd tot Financieel Directeur van Ordina en lid van de Raad van Bestuur. De heer Den Hartog is reeds langere tijd bij Ordina werkzaam. In de functie van Financieel Directeur volgt de heer Den Hartog de heer Drs. W.J. van Dijk RA op, die actief blijft als lid van de Raad van Bestuur van Ordina Beheer NV en zich binnen de Raad van Bestuur primair zal richten op de operationele gang van zaken binnen de Ordina Groep.

Tot 1 oktober 1999 bestaat de Raad van Bestuur van Ordina Beheer NV derhalve uit de heren E.P. de Boer (bestuursvoorzitter), Drs. R. Kasteel (plaatsvervangend voorzitter), Drs. W.J. van Dijk RA en Mr. J.H. den Hartog. Het voornemen is de heren Kasteel en Van Dijk tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 mei 1999 ook statutair tot directeur van Ordina Beheer NV te benoemen.

Voor de Ordina Groep was 1998 wederom een zeer succesvol jaar. Ordina is zeer sterk gegroeid en heeft ultimo 1998 circa 2.300 medewerkers in dienst, hetgeen ten opzicht van het aantal medewerkers ultimo 1997 (1.426) een stijging betekent van ruim 61%.

Op 4 maart aanstaande, voor beurs, zal Ordina Beheer NV haar resultaten over 1998 bekend maken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijzigingen bestuurssamenstelling Ordina Beheer NV '
Lees ook