Gemeente Hoogeveen


6 februari 1999

Wijzigingen bij Afval Apart

Het systeem van Afval Apart in Hoogeveen gaat op een aantal onderdelen veranderen. De Dubbel-10, de speciale inzamelwagen, verdwijnt. Er komt een nieuwe inzamelwagen voor in de plaats, die sneller en flexibeler kartonnen drankenpakken, blik & non-ferro, textiel en papier inzamelt. Daarnaast haalt de wagen dan ook klein huisraad en kleine elektrische apparaten huis-aan-huis in de hele gemeente Hoogeveen op. In het nieuwe systeem verdwijnt de inzamelmogelijkheid van de kunststof flacons. Reden hiervoor is o.a. dat de afzetmogelijkheden slecht zijn. De speciale doorzichtige afval-apartvuilniszak verdwijnt eveneens.

Het college van B & W stelt deze wijzigingen voor aan de gemeenteraad naar aanleiding van een evaluatie van het huidige inzamelsysteem met de Dubbel-10. Kringloopbedrijf Het Goed dat sinds 1997 het apart gehouden afval inzamelt, heeft de gemeente een voorstel gedaan voor een nieuw systeem. Dit is goedkoper, flexibeler en makkelijker voor de burgers.

Verplichte zak

Uit de evaluatie bleek o.a. dat het verplichtige gebruik van de afval-apartzakken voor veel mensen een drempel was om hun afval apart aan te bieden. In de nieuwe situatie is iedereen vrij om zelf aan te geven hoe hij/zij het afval aanbiedt. Het Goed verwacht hierdoor veel meer afval in te zamelen.
Overigens kan iedereen die op dit moment oud papier meegeeft aan scholen of verenigingen en het textiel in de kledingbakken van Humana/het Goed deponeert, dit gewoon blijven doen.

Nieuw is dat Het Goed ook klein wit- en bruingoed inzamelt, waarvoor sinds 1 januari jl. een wettelijke scheidingsplicht bestaat. Ook kunnen mensen klein huisraad meegeven aan de inzamelwagen van Het Goed. Als de gemeenteraad met het voorstel instemt, gaat het nieuwe systeem waarschijnlijk vóór de zomervakantie in. De gemeente zal voor die tijd iedereen informeren over de precieze veranderingen.

© Copyright Gemeente Hoogeveen, 1997, 1998

Deel: ' Wijzigingen bij Afval Apart Hoogeveen '
Lees ook