Unilever

NEWS RELEASE 04 mei 1999
Wijzigingen in bestuur Unilever

Antony Burgmans is benoemd tot voorzitter van Unilever N.V. en vice-voorzitter van Unilever PLC. Dit volgt op zijn herverkiezing tot lid van de raden van bestuur van Unilever N.V. en Unilever PLC tijdens de vandaag gehouden algemene vergaderingen van aandeelhouders in Rotterdam en Londen. Hij volgt Morris Tabaksblat op die met pensioen gaat na 15 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan de laatste vijf als voorzitter.

Patrick Cescau werd gekozen tot bestuurslid van beide ondernemingen. Hij volgt als financieel directeur Hans Eggerstedt op die met pensioen gaat na 14 jaar lid te zijn geweest van de raden van bestuur.

De aandeelhouders namen alle resoluties aan die hen in de vergaderingen werden voorgelegd.

Over het speciaal dividend ter grootte van fl. 16 miljard is vandaag een apart bericht uitgegeven.

Persdienst Unilever Rotterdam

Tel: +31 10 217 4844
Fax: +31 10 217 4843
Email: press-office.rotterdam@unilever.com

Deel: ' Wijzigingen in bestuur Unilever '
Lees ook