ABN AMROAmsterdam, 14 maart 2003

Wijzigingen in Raad van Commissarissen ABN AMRO

ABN AMRO maakt bekend dat de Raad van Commissarissen heeft besloten drie nieuwe leden te benoemen. Met ingang van 29 april 2003 zullen tot de Raad toetreden de heren M.V. Pratini de Moraes, P. Scaroni en Lord Sharman of Redlynch.

De heer Marcus Vinicius Pratini de Moraes (1939) is afkomstig uit Brazilië, één van de thuismarkten van ABN AMRO. Hij heeft diverse topfuncties in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven bekleed. Hij was gedurende twaalf jaar Voorzitter en lid van de Raad van Advies van ABN AMRO Brazilië totdat hij in 1999 werd benoemd tot minister van Landbouw, Veeteelt en Voedingsmiddelen in het kabinet van President Cardozo. Daarnaast was hij onder meer lid van het Braziliaanse Parlement (1983-1987), president van de Braziliaanse Vereniging voor Buitenlandse Handel en lid van de Raad van Advies van de International Finance Corporation, een onderdeel van de Wereldbank. Met zijn kennis van de Braziliaanse politieke omgeving en economie en zijn expertise op het gebied van de internationale handelsbetrekkingen zal de heer Pratini de Moraes een belangrijke versterking van de Raad zijn.

De heer Paulo Scaroni (1946) uit Italië is Chief Executive Officer van Enel S.p.A.. Daarvoor was hij Group Chief Executive van de Engelse firma Pilkington en was hij in dienst van het Franse bouwbedrijf St. Gobain. Dankzij zijn betrokkenheid bij deze grote Europese ondernemingen en zijn grondige kennis van het Italiaanse bedrijfsleven kan de heer Scaroni als commissaris een grote bijdrage leveren aan de verdere groei van ABN AMRO in Europa en in Italië - waar ABN AMRO strategische participaties bezit in Banca Antonveneta en Capitalia - in het bijzonder.

Lord Sharman (1943) is een accountant en was tot 1999 verbonden aan KPMG, waar hij onder andere senior partner en voorzitter van KPMG International was. Op dit moment is hij non-executive chairman van Aegis Group, één van de grootste bureaus ter wereld voor reclame en marketing research. Als burger van het Verenigd Koninkrijk met een uitgebreide ervaring op het Europese Continent is hij als geen ander in staat een brug te slaan tussen de Angelsaksische en Continentale stijlen van management en corporate governance. Lord Sharman zal tevens worden benoemd als lid van het Audit Committee.

Eveneens met ingang van 29 april 2003 worden herbenoemd als commissaris mevrouw drs. L.S. Groenman en D.R.J. Baron de Rothschild. Twee leden van de Raad zullen terugtreden per 29 april 2003: Mr. W. Overmars zal terugtreden vanwege het bereiken van de gestelde leeftijdsgrens en drs. C.H. van der Hoeven zal terugtreden op eigen verzoek, zoals reeds aangekondigd in december 2002.

"De nieuwe samenstelling van onze Raad bevestigt de internationale oriëntatie van de bank en is een reflectie van de ambitie van ABN AMRO om een leidende rol te spelen in de markten waarin de bank actief is. Naast hun individuele kwaliteiten en ervaring brengen de nieuwe leden specifieke kennis in van een aantal van de voor de bank belangrijke economieën" aldus de heer Loudon, voorzitter van de Raad van Commissarissen. "Onze dank gaat uit naar de heren Overmars en Van der Hoeven, die afscheid zullen nemen als lid. Zij hebben een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van onze Raad."

Met deze veranderingen is de Raad van Commissarissen vanaf 29 april 2003 als volgt samengesteld:
jhr. mr. A.A. Loudon (voorzitter), ir. M.C. van Veen (vice-voorzitter), prof. ir. W. Dik, A. Burgmans, mw. drs. L.S. Groenman, D.R.J. Baron de Rothschild, mw. drs. T.A. Maas-de Brouwer, mr. P.J. Kalff, A.C. Martinez, M.V. Pratini de Moraes, P. Scaroni en Lord Sharman.

De Audit Commissie bestaat, eveneens vanaf die datum, uit de volgende leden:
jhr. mr. A.A. Loudon, ir. M.C. van Veen, prof. ir. W. Dik, mr. P.J. Kalff, A.C. Martinez en Lord Sharman.

De Selection and Remuneration Committee is vanaf 29 april 2003 als volgt samengesteld:
jhr. mr. A.A. Loudon, ir. M.C. van Veen, A. Burgmans en mw. drs. T.A. Maas-de Brouwer.ABN AMRO Bank N.V.

Afdeling Persvoorlichting (HQ1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Tel. 020 628 89 00
Fax. 020 629 54 86


Please read our disclaimer and Privacy Statement. Copyright © 1998-2003 ABN AMRO Bank N.V.
All rights reserved.

Deel: ' Wijzigingen in Raad van Commissarissen ABN AMRO '
Lees ook