ABN AMRO

Amsterdam, 14 september 2001

ABN AMRO: wijzigingen in senior management
ABN AMRO heeft besloten een aantal wijzigingen aan te brengen op het tweede managementniveau van de bank, dat van Senior Executive Vice Presidents (SEVP). Deze wijzigingen zijn een uitwerking van de aanpassing van de strategie en de verdere stroomlijning van de organisatie zoals aangekondigd op 16 augustus 2001.

Binnen de Wholesale Clients SBU (WCS) is besloten de business units voor Financial Institutions en Public Sector samen te voegen. De leiding over deze gecombineerde sector komt in handen van de huidige SEVP van Financial Institutions, de heer H. Tillman. Met de huidige SEVP Public Sector mevrouw C.A. Menzi Collier is de bank in overleg over een passende nieuwe functie. Daarnaast is besloten de verantwoordelijkheden van de business unit E-commerce binnen WCS te verdelen over de relevante business units. Drs. G. Kuyper, thans SEVP E-commerce en Private Equity zal als Managing Director verantwoordelijk blijven voor de business unit Private Equity.

In dit kader is tevens besloten het aantal SEVP's verantwoordelijk voor Group Risk Management terug te brengen tot één. Deze functie zal worden ingevuld door de heer Mr. H. Mulder, thans samen met dr. J. Sijbrand verantwoordelijk voor Group Risk Management. De heer Sijbrand is benoemd tot Chief Risk Officer bij WCS. Deze nieuwe functie ontstaat doordat de huidige aandachtsgebieden van mr. W.F.C. Baars, thans SEVP Risk en Finance, worden gesplitst. De heer Baars heeft in goed onderling overleg besloten zijn carrière buiten de bank voort te zetten.

Zoals eerder is aangekondigd streeft ABN AMRO naar een grotere strategische samenhang tussen de SBU's Consumer & Commercial Clients (C&CC) en Private Clients & Asset Management (PCAM). In dat kader wordt de functie van mr. J. Koopman, SEVP Private Clients, overgenomen door de heer drs. J.P. Schmittman, die zijn huidige verantwoordelijkheden binnen C&CC behoudt. De heer Koopman wordt als Managing Director verantwoordelijk voor een aantal van de belangrijkste private banking relaties. Ook vervult hij een aantal interne commissariaten, waaronder die bij ABN AMRO France/Banque NSMD/Banque OBC, de Saudi Hollandi Bank en ABN AMRO Schweiz AG.

De beoogde wijzigingen in de organisatie zullen voor zover relevant worden voorgelegd voor advies aan de Centrale Ondernemingsraad. Tevens zal de European Staff Council worden geïnformeerd en geconsulteerd.

Persvragen:Robin Boon, (020) 629 5523
Jochem van de Laarschot, (020) 629 5207

Investor Relations:Alexander Mollerus, (020) 628 7835

ABN AMRO Bank N.V.
Afdeling Persvoorlichting (HQ1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Tel. 020 628 89 00
Fax. 020 629 54 86

Deel: ' Wijzigingen in senior management ABN Amro '
Lees ook