Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX VLAAMS

MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 4 oktober 2001

Wijzigingen op het kabinet Anciaux

Adjunct-kabinetschef Walter Moens verlaat het kabinet van minister Anciaux op 1 november 2001. Hij wordt dan attach van de Vlaamse Gemeenschap in Wenen. Walter Moens wordt als adjunct-kabinetschef opgevolgd door Bart Caron, adviseur volksontwikkeling en bibliotheken. Bart De Baere, adviseur beeldende kunst en musea, vertrekt op het kabinet op 1 februari 2002. Hij wordt directeur van het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen (MUHKA). Walter Moens en Bart De Baere worden voor literatuur, beeldende kunst en musea vervangen door Dorian Van Den Brempt, momenteel directeur van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaams Boekwezen (VBVB).

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: koen.tsijen@vlaanderen.be

Deel: ' Wijzigingen op het kabinet Anciaux '
Lees ook