UPC N.V.

UPC VOLGT ADVIES PROGRAMARAAD OP: WIJZIGING TELEVISIEPAKKET

Schiphol-Rijk - 28 augustus 2001 - Op 3 september wijzigt UPC het televisiepakket in haar verspreidingsgebied in Amsterdam, Weesp, Abcoude, Ouder-Amstel, Oostzaan, Diemen en Nigtevecht. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het jaarlijkse advies van de Algemene Programmaraad (APR). UPC informeert haar klanten hierover via advertenties in huis-aan-huisbladen, het UPC Infokanaal, teletekst achter het UPC Infokanaal en de website website (www.upc.nl).

Nieuwe televisiepakket

Voor het UPC-gebied in Amsterdam, Weesp, Abcoude, Ouder-Amstel, Oostzaan, Diemen en Nigtevecht betekent de invoering van het nieuwe televisiepakket de volgende wijzigingen. Aan het televisiepakket zullen toegevoegd worden: Euronews (frequentie 528,00, kanaal 28+), Rai Uno (frequentie 520,00, kanaal 27+) en TVE (frequentie 656,00, kanaal 44+). De zenders Cartoon Network, Extreme Sports en Kleurnet zullen niet langer doorgegeven worden. Cartoon Network heeft, voordat het advies uitgebracht werd, te kennen gegeven dat ze haar zender alleen beschikbaar stelde voor digitale doorgifte. De APR heeft deze zender dan ook niet geadviseerd. The Discovery Channel is wel geadviseerd, maar ook deze zender stelt zich alleen beschikbaar voor digitale doorgifte. Door de APR is National Geographic als vervanger voor Discovery aangewezen. Hierdoor komt de reservezender Euronews op de plaats van National Geographic. In Weesp zal RTM toegevoegd worden aan het pakket.

Frequenties nieuwe televisiepakket

Om het nieuwe televisiepakket te ontvangen moeten klanten vanaf 3 september Euronews op een nieuwe frequentie instellen: frequentie 528,00 (kanaal 28+). De klanten in Weesp zullen RTM moeten instellen op frequentie 664,00 (kanaal 45+). Een aantal van de tv-zenders die men nu al ontvangt zal van plaats wisselen. Om deze zenders te kunnen blijven ontvangen hoeven klanten niets te doen:


· CNN wisselt van plaats met NieuwsNet9.


· AT5 wisselt van plaats met National Geographic Channel.

· Arte komt op de oude frequentie van Cartoon Network.
Amsterdam Buitenveldert en deel Amsterdam-Zuid

Voor de Amsterdammers die in Buitenveldert en een deel van Amsterdam-Zuid wonen zullen de wijzigingen in oktober plaatsvinden. Dit is het gevolg van een andere staat van het netwerk in dit gebied. UPC zal de klanten in Buitenveldert en een deel van Amsterdam-Zuid te zijner tijd over de exacte datum van ingang van het nieuwe televisiepakket informeren.

Basispakket en standaardpakket

Het standaardpakket is het totale kabeltelevisiepakket dat doorgegeven wordt en bestaat uit twee onderdelen:


· het wettelijk basispakket van 15 televisieprogramma's enerzijds en

· de overige zenders in het standaardpakket anderzijds.
Van het wettelijk basispakket maken in ieder geval deel uit:


· de drie landelijke publieke omroepen,


· de Nederlandstalige Belgische omroepen,


· de lokale publieke omroep en de regionale publieke omroep.
Op grond van de Mediawet worden de overige zenders in het wettelijk basispakket geadviseerd door een programmaraad. In Groot-Amsterdam wordt hierop, als gevolg van historische afspraken, een uitzondering gemaakt. In dat deel van het UPC-gebied wordt door de Algemene Programmaraad jaarlijks een advies uitgebracht over het gehele standaardpakket. UPC kan slechts vanwege zwaarwegende redenen afwijken van dit advies.

UPC past voor de doorgifte van televisiezenders in het basispakket en standaardpakket een doorgifte- en tarievenbeleid toe. UPC betaalt geen vergoeding aan programma-aanbieders voor de doorgifte in het basispakket en standaardpakket. De doorgiftevergoedingen staan los van de afspraken over de auteursrechten. Voor doorgifte en dus uitvoering van het advies van de programmaraad, is overeenstemming nodig tussen UPC en de betrokken programma-aanbieder.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijzigingen zenderpakket UPC in gebied rond Amsterdam '
Lees ook